L&F & DI: Stort potentiale for vækst i den danske ingrediensbranche

I dag overrækker Vækstteam for Ingrediensbranchen sine anbefalinger til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen. Erhvervsorganisationerne Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri bakker op om anbefalingerne, der bl.a. peger på bæredygtighed og sundhed som drivere for at sikre vækst i branchen.

"Når vi tager ingrediensbranchens kæmpe bidrag til en ressourceeffektiv og bæredygtig produktion – og til bedre sundhed og ernæring – i betragtning, er det meget glædeligt, at anbefalingerne sætter fokus på at gøre den til et nationalt prioritetsområde,” siger direktør for virksomhed og marked hos Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

Anbefalingerne fra regeringens Vækstteam for Ingrediensbranchen er kulminationen på knapt et års arbejde, hvor repræsentanter fra branchen er kommet med input til, hvordan en succesfuld dansk branche kan vinde yderligere markedsandele over hele verden.

Også i DI er der tilfredshed med, at der nu kommer mere fokus på en af Danmarks succesfulde brancher. Branchedirektør Leif Nielsen fra DI Fødevarer siger:

”Ingrediensbranchen er en dansk styrkeposition internationalt, men det er ikke almindelig kendt blandt danskerne. Det er en skam, for det er en spændende og innovativ industri, der bidrager væsentligt til opfyldelse af mange af FN’s verdensmål.

“Og vi har brug for, at flere talentfulde unge får øjnene op for karrieremulighederne. Derfor er det glædeligt, at én af anbefalingerne handler om at få fortalt de gode historier om branchen,” siger Leif Nielsen fra DI Fødevarer, der bl.a. har fødevareproducenter og ingrediensvirksomheder som medlemmer.

”For branchen er ’Byggesten til en bedre verden’. Den agerer globalt og bidrager til løsningen af globale udfordringer. Gode foder-, petfood- og fødevareprodukter er afhængige af gode foder-, petfood- og fødevareingredienser. Og med etableringen af de rette rammevilkår kan den danske styrkeposition give Danmark en førerposition på eksportmarkederne,” siger Flemming Nør Pedersen.

Branche i vækst

Ingrediensbranchen bidrager – hele vejen fra landmand til forbruger – til sundhed, bæredygtighed og kvalitet.

“Både når det handler om foder-, petfood- og fødevareingredienser, er ’Made in Denmark’ et kvalitetsstempel på eksportmarkederne. Det kan vi med god grund være stolte af. Det kan vi også være af det store økonomiske bidrag, som branchen yder til den danske fødevareklynges omsætning og eksport. Det fortjener anerkendelse og rette vilkår for vækst- og udvikling for branchen,” siger Flemming Nør Pedersen.

”Den danske ingrediensbranche er global – og vilkårene for tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter og kvalificeret arbejdskraft skal være i top, hvis vi også i fremtiden skal have en ingrediensindustri i verdensklasse,” siger Leif Nielsen.

Ingrediensbranchen producerer mange centrale bestanddele til alverdens forskellige fødevarer og foderprodukter. Branchen er både produktiv og innovativ og har en lang tradition for at videreudnytte produkter fra fødevareproduktionen. Eksempelvis har Danmarks ingrediensbranche været med til at finde løsninger på globale udfordringer som fx fejlernæring ved at øge proteinindholdet i mad til syge og ældre med særlige ernæringsbehov.

”Vi glæder os rigtig meget til at sætte vores kræfter ind på at understøtte ingrediensindustrien i forhold til de nye anbefalinger – fx at sikre gode rammer for produktion i Danmark med forskning og udvikling som et solidt fundament. Branchen yder allerede i dag et stort bidrag til fx sundhed og ressourceeffektiv produktion, og det bidrag hjælper Landbrug & Fødevarer gerne med at udbygge,” siger Flemming Nør-Pedersen.

For yderligere information om anbefalingerne og kontakt til:

Direktør for virksomhed og marked hos Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen, via pressekonsulent Linda Gjaldbæk, tlf.: 26 84 28 80 eller mail:lgjh@lf.dk

Branchedirektør hos DI Fødevarer Leif Nielsen, tlf.: 27 24 56 38 eller mail:leni@di.dk eller presserådgiver Bo Hjuler, +4523284912, e-mail boh@di.dk

Seneste nyt fra lf.dk