Udnyt den ny frihandelsaftale med Japan og øg din eksport

EU og Japan er nået til enighed om friere handel over grænserne fra d. 1. februar 2019. Som eksportvirksomhed skal man forberede sig for at kunne udnytte mulighederne fra start.

Forhandlingerne om forbedrede rammer for im- og eksport mellem parterne har stået på siden 2012, og i sommeren 2018 nåede landene en politisk aftale. I løbet af det seneste halvår er det lykkedes at få fastsat detaljerne for den fremtidige handel, dvs. hvilke produkter der omfattes, og hvordan de behandles toldmæssigt og regulatorisk.

For europæiske og dermed danske landbrugsprodukter betyder det store eksportmuligheder. B.a. vil de japanske toldsatser på mere end 90 pct. af EU’s landbrugseksport bortfalde med det samme, og en række andre handelsbarrierer såsom uklare godkendelsesregler er blevet fjernet.  

Visse produkter får dog ikke øjeblikkelig toldfrihed, men tolden nedsættes gradvist. For andre produkter øges de toldfrie kvoter. Se hvilke produkter, der er tale om, her.

For at opnå toldfrihed for eksport til Japan er det afgørende, at virksomhedens produkter har oprindelse i EU. Dette er nærmere beskrevet i selve aftaleteksten under kapitel 3 her. Man skal derfor sikre sig sine varers EU-oprindelse og derefter dokumentere det ved en oprindelseserklæring. Hvis vareværdien overstiger EUR 6.000 skal man dog supplere oprindelseserklæringen med et REX-nummer, som tildeles af Toldstyrelsen ifm. virksomhedens godkendelse som registreret eksportør.

Er man tidligere blevet REX-registreret, kan det oprindelige REX-nummer anvendes. Er man ikke tidligere blevet registreret, kan man ansøge Toldstyrelsen om godkendelse og tilhørende REX-nummer via dette link.


Seneste nyt fra lf.dk