Arhnung: Klimaet kalder på danske løsninger

I dag har FN’s klimapanel, IPCC, offentliggjort en rapport, der konkluderer, at den globale fødevareproduktion skal omlægges, hvis den globale opvarmning skal bremses.

Vi er helt enige i, at fødevareproduktionen skal være bæredygtig. Netop derfor har vi lanceret vores vision om en klimaneutral dansk fødevareproduktion senest i 2050.

Ligesom rapporten ser vi blandt andet udtagning af lavbundsjorde og kampen mod madspild som afgørende elementer i klimaindsatsen. Potentialet er enormt, og vi ser meget gerne, at vores kollegaer i udlandet bliver lige så ambitiøse, som vi er i Danmark.

Rapporten fra FN har affødt en diskussion om fremtidens kødproduktion. Vi er helt enige i, at vi skal blive endnu dygtigere til at producere kød, men vi tror ikke på, at en hel eller delvis afvikling er vejen frem.

Fremskrivninger viser, at vi bliver 10 milliarder mennesker i 2050. Det giver 30 pct. flere munde, der skal mættes på det globale marked. Samtidig vokser den globale middelklasse, og hver gang det heldigvis lykkedes at løfte et menneske ud af fattigdom, er noget af det første, de gør at supplere deres kost med kød, mælk, æg osv.
Det betyder, at efterspørgslen på både animalske- og vegetabilske fødevarer stiger markant.

Derfor skal vi blive endnu bedre til at producere bæredygtige fødevarer. I Danmark er vi heldigvis langt fremme. I vores erhverv bryster vi os f.eks. af at have en klimako. Mange steder er en ko enten en malkeko eller en ’kødko’. Punktum. Når vi kan tillade os at tale om danske klimakøer, skyldes det, at koen ikke alene producerer masser af kvalitetsmælk og -kød. Huden bliver også til læder, blodet til medicin, restkødet til foder og vomindholdet bruges til biogas. Man er ved at undersøge et tilsætningsstof til køers foder, der kan reducere udledningen af metan markant, ligesom vi undersøger, om man kan opsamle køers metal gennem emhætter og omdanne det til energi.

Klimakoen er ét blandt mange fantastiske eksempler på, hvad det er, der gør Danmark til et foregangsland, og hvad det er, vi kan i det her stolte landbrugsland.

Den store opgave, vi står med som verdenssamfund, er at finde ud af, hvordan vi imødegår den stigende efterspørgsel på fødevarer OG bremser den globale opvarmning.

Danske fødevareproducenter er blandt de mest klimaeffektive, og det ville være kontraproduktivt at begrænse produktionen her, hvor klimaet er øverst på dagsordenen. Danmarks vigtigste bidrag må derfor være at investere endnu mere i forskning, ny teknologi og nye metoder, så vi hurtigst muligt finder veje til en klimaneutral fødevareproduktion.

Og vi er i gang, men vi er ikke i mål. Vores vision om en fuldstændig klimaneutral fødevareproduktion gennemsyrer alt, vi gør.

For nyligt præsenterede vi – sammen med DTU og Aarhus Universitet – en mulighed for danske politikere. SkyClean-teknologien kan reducere landbrugets klimaaftryk med 50 procent og gøre flybrændstof klimaneutralt. Det lyder jo for godt til at være sandt, og det kræver også en investering på 400 mio. for at finpudse teknologien. Men skal man tro alle de fine ord fra valgkampen, så kan vi med rimelighed forvente politisk opbakning. Smag lige på ordene: Halvere landbrugets klimaaftryk og gøre flybrændstof klimaneutralt. Vi har da ikke råd til at lade være.

Vi laver nogle af verdens bedste fødevarer, og det vil vi blive ved med – både til veganere, vegetarer og til alle dem, der spiser kød. Samtidig kan – og skal - vi levere danske løsninger på globale klimaudfordringer.

Du kan læse mere om vores klimavision her

Med venlig hilsen
Anne Lawaetz Arhnung,
adm. direktør i Landbrug & Fødevarer

Seneste nyt fra lf.dk