Hundredevis af landmænd gør klar til frivillig indsats

Rekordmange landmænd ønsker at anlægge minivådområder til gavn for vandmiljøet. Interessen er så stor, at fødevareministeren nu afsætter yderligere 60 millioner kroner til området i 2019.

Stoltheden er nem at få øje på hos Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Ønsket om at gøre en ekstraordinær indsats for vandmiljøet er stort blandt landmændene, og intet mindre end 338 har meldt sig på banen i årets ansøgningsrunde hos Miljø- og Fødevareministeriet.

Interessen har været så stor, at det har resulteret i en markant overansøgning, og fødevareminister Mogens Jensen kvitterer nu for landmændenes ihærdighed ved at afsætte yderligere 60,6 mio. kroner til området i 2019.

Dermed kan man imødekomme alle ansøgninger, der opfylder kravene.

Sådan lyder det i dag fra Miljø- og Fødevareministeriet.

”Hundredvis af landmænd vil frivilligt tage jord ud af drift, afbryde drænene fra oplandet og etablere et minivådområde, så vi som samfund kan få et endnu bedre vandmiljø i fremtiden. Jeg er stolt over, at så mange landmænd ønsker at tage helt konkret ansvar på fællesskabets vegne, for etableringen af et minivådområde er absolut ikke noget, man ’bare lige gør’,” siger Martin Merrild og tilføjer:

”Vi vil gerne kvittere for, at ministeren prioriterer det her område lige så højt, som vi gør.”

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet kan den samlede reduktion af kvælstofudledningen blive ca. 158 ton om året, hvis alle 338 projekter bliver realiseret.

”Landmændene løfter et vigtigt samfundsansvar med deres minivådområdeindsatser, og jeg vil gerne rose dem for selv at komme på banen og søge om så mange minivådområder. Samtidig kan man som almindelig borger glæde sig over den forskønnende effekt og det rigere dyreliv omkring vandhullerne, som minivådområderne også bidrager med,” siger Mogens Jensen.

_____

I alt er der nu afsat 193,1 mio. kroner til ordningen i 2019. Midlerne bruges til at dække udgifterne forbundet med etableringen af minivådområderne. I forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken blev det besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. minivådområder.

For yderligere information: Pressekonsulent i Landbrug & Fødevarer, Nanna Østergaard: nalo@lf.dk / 2818 8619


Seneste nyt fra lf.dk