Foto: Colourbox

L&F: Vigtige takter fra ny formand for EU-Kommissionen

L&F glæder sig over, at EU-Kommissionens nyvalgte formand vil sikre en effektiv indsats for klimaet.

En ny formand for Europa-Kommissionen skal sikre vækst, job og produktion på et bæredygtigt fundament.

Sådan lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Derfor glæder det adm. direktør i L&F, Anne Arhnung, at den nyvalgte formand Ursula von der Leyen har været ude og sige, at EU skal gå forrest i bekæmpelsen af klimaforandringer.

- I den danske fødevareklynge har vi allerede været ude og sige, at vi gerne vil gå foran og skabe vejen til en mere klimaeffektiv fødevareproduktion. Det kan vi ikke gøre alene, og det kræver en global indsats, hvor EU spiller en vigtig rolle på flere parametre, siger Anne Arhnung.

Hun opfordrer den nye EU-Kommission til at sikre vækst, sikre de fælles konkurrencevilkår i et stærkt indre marked, have stærkt fokus på handel – herunder nye frihandelsaftaler – og prioritere forskning og dermed skabe rammerne for en bæredygtig og klimaneutral fødevareproduktion.

- Det er positivt, at den nyvalgte formand har understreget, at den nye Kommission vil have stærkt fokus på frihandel og sikre, at indgåede aftaler bliver efterlevet, så vi ikke får ulige konkurrencevilkår for europæisk fødevareproduktion, siger Anne Arhnung og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi via EU får de nødvendige rammer til at udvikle og skabe en klimaneutral fødevareproduktion. Det kræver blandt andet mere forskning og udvikling, så vi kan udvikle produktionen, og så de politiske beslutninger bliver truffet på et solidt fagligt oplyst grundlag.

Landbrug & Fødevarer ser derfor også med spænding frem til, hvilke kommissærer der bliver valgt på områder vigtige for landbrugs- og fødevareklyngen. Det drejer sig bl.a. om: landbrug, handel, miljø, klima og sundhed- og fødevaresikkerhed.

For pressehenvendelser: Caroline Gerd Frandsen, pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, cagf@lf.dk, tlf. 20761790

Seneste nyt fra lf.dk