Landbrugets arbejde med at reducere erhvervets klimaaftryk er en opgave, der optager både Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild og formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion, Hans Erik Jørgensen.

Kurs mod mindre klimaaftryk

Nye veje mod mindre klimaaftryk i landbrugsproduktionen var omdrejningspunktet for debatten på Landbrug & Fødevarers Økologisektions sommermøder.

Landbrug & Fødevarers økologisektion har med sine to netop afholdte sommermøder ønsket at vise bredden og mangfoldigheden i den økologiske produktion. Derfor blev sektionens to sommermøder afholdt to meget forskellige steder: På Holmager Økologi i Vestjylland, der er en stor kvæggård med 600 økologiske køer og 2.000 hektar planteavl. Og på Stengården i Nordsjælland, der er et alsidigt familielandbrug med æg, kød og grøntsagsproduktion og Danmarks største gårdbutik i Nordsjælland.

”Det er rigtig godt at komme ud og se to så forskellige steder. Det viser virkelig bredden og mulighederne i den økologiske produktion,” siger Hans Erik Jørgensen, der er formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Partnerskaber for klimaløsninger
Med lyse, åbne stalde bygget af lokalt tømmer til gårdens 600 økologiske køer har Holmager Økologi taget hul på reduktion af bedriftens klimaaftryk. Og netop klimaløsninger på vej mod klimaneutralitet var tema på de to økologiske sommermøder.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, deltog på mødet hos Holmager Økologi i Vestjylland, mens Landbrug & Fødevarers adm. Direktør, Anne Arhnung, deltog i mødet på Stengården ved Birkerød. Her talte de begge om den globale fødevaresituation, hvor klodens samlede landbrugsareal falder, mens jordens befolkning vokser dag for dag:

“Klima er en global udfordring. Derfor skal vi se på klimaløsninger i et globalt perspektiv, og vi skal alle bidrage til at reducere klodens samlede CO2-aftryk,” sagde Martin Merrild.

Anne Arhnung tog i sit oplæg på Stengården udgangspunkt i fire af FN’s 17 verdensmål, som Landbrug & Fødevarer særligt arbejder med. Det er målene om ’Reduktion af sult’, ’Ansvarligt forbrug og produktion’, ’Klima’ og ’Partnerskab for handling’.

”Målet om ’Partnerskaber for handling’ taler lige ind i mit hjerte. Det er noget, vi er rigtig gode til i landbrug- og fødevareerhvervet, og som kan være med til at skabe resultater,” sagde Anne Arhnung med henvisning til bl.a. Landbrug & Fødevarers nye partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening om udtagning af lavbundsjorde og partnerskabet med DTU om forskning i klimavenlige løsninger i erhvervet.

Vigtigt at flytte sig
Formanden for Økologisektionen hos Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen, driver Risbjerg Landbrug på Sydfyn med økologiske grise og planteavl. Han er også meget optaget af at udvikle sit landbrug i en mere bæredygtig og klimavenlig retning:

“Forbrugerne flytter sig, og vi skal flytte med. Det handler ikke kun om effektivitet og kilo mælk pr. ko. Det handler også om bæredygtighed, husdyrvelfærd og om at mindske vores klimaaftryk. Det kan ske med mange forskellige tiltag - fx danskproduceret foderprotein og øget kulstofbinding i jorden,” sagde Hans Erik Jørgensen.

På mødet på Stengården var Anne Arhnung og Hans Erik Jørgensen enige om, at reduktion af landbrugets klimaaftryk er en meget kompleks størrelse:

”Der er mange håndtag at skrue på, og vi skal finde ud af, hvilke, der er mest effektive. Og så er det vigtigt, at vi får udviklet redskaber, så vi måler ens og tager de samme parametre med i regnestykkerne,” pointerede Hans Erik Jørgensen.

Ny forretningsmodel for direkte afsætning
Stengården er et mangfoldigt landbrug med 3000 økologiske høns, kødkvæg samt en stor og mangfoldig grøntsagsproduktion samt frugt- og bærproduktion. Her dyrkes mere end 50 forskellige slags frugt og grønt, og inden for hver kategori er der mange forskellige sorter. Alt sammen afsættes i egen gårdbutik, der er Danmarks største. Som noget nyt er Stengården blevet leverandører til FællesGro i København.

FællesGro er en medlemsbaseret fødevareordning, der gør økologisk fødevareproduktion til et fælles anliggende mellem producenter på landet og aftagere i byen.

”Konceptet skaber en tættere tilknytning mellem land og by, og vi kan tilbyde en god pris for friske, økologiske grøntsager til både landmanden og forbrugerne i byen,” fortalte Livia Haaland, der er én af initiativtagerne til, at forbrugere i København hver uge kan få friske, økologiske grøntsager direkte fra Stengården.

Som medlem af FællesGro betaler forbrugerne 2.100 kr. forud for en halv høstsæson på 14 uger:

”Vores samarbejde med FællesGro har betydet, at vi har udvidet vores grøntsagsareal med 20 pct, og at vi netop har modtaget et større beløb i forudbetaling, inden grøntsagerne er leveret. Det har vi aldrig prøvet før,” fortalte Elisabeth Rasmussen, der ejer Stengården sammen med sin mand, Jens Otto Rasmussen.

FællesGro ligger vægt på at fortælle historierne ude fra gården til medlemmerne, ligesom der er fokus på at give respons til landmændene fra FællesGros medlemmer.

Tre økologiske gårde er knyttet til FællesGro. Udover Stengården er det Stensbølsgård i Kirke Hyllinge og Nørbys Grøntsager syd for Køge.

Seneste nyt fra lf.dk