L&F: Vi ser frem til at hjælpe regeringen

Landbrug & Fødevarer ser frem til at samarbejde med en regering, der ønsker at sikre gode rammevilkår for dansk erhvervsliv, øge eksporten og fremme den danske konkurrenceevne, sådan som det fremgår af den politiske aftale.

Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild ønsker Mette Frederiksen tillykke med de afsluttede forhandlinger

 - Vi ser frem til at samarbejde med en regering, der ønsker at sikre gode rammevilkår for dansk erhvervsliv, øge eksporten og fremme den danske konkurrenceevne, sådan som det fremgår af den politiske aftale, siger Martin Merrild, der er fortrøstningsfuld for det kommende samarbejde, da Mette Frederiksen gennem hele forløbet har talt for de brede løsninger, som landbruget har brug for.

- Vi glæder os til at drøfte med regeringen hvordan fødevaresektoren kan hjælpe med at reducere Danmarks klimaaftryk. Det er helt afgørende, at erhvervet selv er med til at finde løsninger. Det lader til, at partierne har lyttet til os når vi har sagt, at vi gør intet godt ved at reducere landbrugsproduktionen i Danmark; det vil kun øge verdens samlede udledning. Partierne har glædeligvis også lyttet til forslaget fra DN og Landbrug & Fødevarer og forpligtet sig på jordfordeling, hvor udtagning af lavbundsjorde kan bidrage væsentligt til at nå klima- og naturmål. Det udgangspunkt er vi glade for, og vi ser frem til at samarbejde med regeringen om at gennemføre en grøn omstilling af landbruget, der gør sektoren endnu stærkere, siger Martin Merrild, som også glæder sig over ambitionen om at sikre tilgængeligheden af arbejdskraft.

- Det er afgørende for at understøtte fødevareklyngens valutaindtjening og bidrag til velfærden såvel som et Danmark i balance. Ros både til målsætningen om at sikre adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, herunder også de faglærte, som er stærkt efterspurgte i landbruget og fødevareindustrien. Og til målsætningen om at nedbringe frafaldet på erhvervsuddannelserne og generelt styrke uddannelsessektoren, siger han.

Martin Merrild mener, at landbruget skal være tilfredse med det resultat, der ligger. I stedet for en stramning af den nuværende miljøregulering, så bygger den kommende regering videre på beslutninger fra den tidligere regering og fortsætter den målrettede regulering.

- En hævelse af bo- og gaveafgiften er meget negativt, for det nødvendige generationsskifte, der skal ske i landbruget. Ved at hæve skatten igen, bliver finansieringsproblemet endnu større for den unge landmand. Samtidig betyder det, at det bliver sværere at investere i grøn teknologi, og at vedligehold og renovering af specielt en del af de ejendomme, der rummer store dele af den danske kulturarv i form af godser og herregårde, får det sværere, siger Martin Merrild.

Han savner i aftalen klare tilkendegivelser af, hvilke midler der skal sættes af til den grønne omstilling.

- Hvis vi skal nå 70 procent i Danmark i 2030 uden at miste rigtig mange arbejdspladser så har ikke kun landbruget men hele dansk erhvervsliv brug for massive midler til at omstille sig, på linje med hvordan energisektoren har omstillet sig. Det virker derfor ekstremt ambitiøst både at ville lave grøn omstilling og samtidig forbedre velfærden vurderer Martin Merrild.


Seneste nyt fra lf.dk