Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Det konkluderer forskere fra Aarhus Universitet og DTU i en ny rapport, hvor de for første gang sætter tal på dansk oksekøds klimaaftryk lige fra kvæget i stalden over slagteriet og supermarkedet til maden ender hjemme hos forbrugeren.

Ny rapport ser for første gang på klimaaftrykket fra dansk oksekød

Den nuværende debat om oksekød og klima er i stor udstrækning baseret på udenlandske undersøgelser, der ikke afspejler, hvordan vi producerer oksekød i Danmark, og hvad danskerne rent faktisk spiser. Det konkluderer forskere fra Aarhus Universitet og DTU i en ny rapport, hvori de for første gang sætter tal på dansk oksekøds klimaaftryk lige fra kvæget i stalden til slagteriet og supermarkedet til maden ender hjemme hos forbrugeren.

Vi skal skære ned på vores kødforbrug, for okse- og kalvekød er ikke godt for klimaet. Sådan lyder opfordringen fra flere medier og meningsdannere.

Men hvordan ser klimapåvirkningen fra dansk okse- og kalvekød rent faktisk ud?

Det har forskere fra Aarhus Universitet og DTU undersøgt i rapporten ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsperspektiver i forskellige kostmønstre”, der netop er publiceret.

Her har de blandt andet set på klimaaftrykket i forhold til kødets ernæringsværdi og i sammenhæng med den kost, som danskerne reelt spiser.

Rapporten viser tydeligt, at man ikke bare kan bytte et kilo fødevare ud med et andet kilo fødevarer for at spare på klimaaftrykket, uden at det kan få konsekvenser for vores ernæring.

- Det kan godt være, at cola er mere klimavenligt at producere end oksekød, men cola bidrager ikke positivt til sundheden på samme måde som oksekød. Vi er nødt til at se på, hvad de fødevarer vi spiser bidrager med af proteiner, vitaminer, mineraler og fibre, når vi vurderer klimaaftrykket.  Med universitets nye rapport får vi endelig det ernæringsmæssige perspektiv ind i diskussionen om oksekød og klima, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

 I rapporten fastslår forskerne, at den nuværende debat om oksekøds bidrag til klimaforandringer i stor udstrækning er baseret på udenlandske undersøgelser, der ikke afspejler de danske produktionsmønstre eller kostmønstre. Hvis forbrugeren kun spiser oksekød, der kommer fra malkekvæg, kan klimaaftrykket reduceres med 16 procent per kg. oksekød.

- Oksekød af malkerace udgør i forvejen en stor andel af det oksekød, vi spiser i Danmark. Derfor er det et meget væsentligt parameter at have med. I mange år har vi arbejdet målrettet med avl, udvikling af foder og sikring af høj fodereffektivitet. Det betyder, at en dansk ko nu producerer mere mælk, selvom den æder den samme mængde foder. Dermed får vi mere ud af mindre. Man kan sige, at vi har skabt en ”klimako”, hvor kødet har et betydeligt lavere klimaaftryk end de fleste andre køer i resten af verden, siger Flemming Nør-Pedersen.

 I rapporten har forskerne også sammenlignet klimaaftryk fra forskellige fødevaregrupper i den kost som danskerne spiser. På den baggrund konkluderer de blandt andet, at 28 procent af kostens samlede klimabidrag stammer fra nydelsesmidler som alkohol, slik, kage, desserter, kaffe, te, flaskevand og søde drikke, mens kun 11 procent stammer fra oksekødet.

Derudover viser den, at madspild fra husholdninger er en stor klimasynder. Spiser vi, hvad vi køber og smider vi ikke mad ud, vil klimaaftrykket fra den samlede danske kost reduceres med 14 procent.

Netop at reducere madspild har Landbrug & Fødevarer har fokus på i flere år.

- Det har vi gjort sammen med blandt andet fødevareproducenterne og supermarkederne, og  på vores Madskoler underviser vi børnene i at reducere madspild. Derudover er vi i Danmark gode til at bruge hele dyret, så intet går til spilde. Udover kød bliver huden brugt til læder, blodet til medicin, restkødet bruges til minkfoder, ja  selv vomindholdet på dyret udnyttes til produktion af biogas, så vi kan få varme og strøm i stikkontakten. På den måde bekæmper vi spild og producerer mere klimavenligt, siger Flemming Nør-Pedersen.

Forskerne kommer også med anbefalinger til, hvad landbruget kan gøre for at reducere klimaaftrykket fra oksekød endnu mere. Hvis landmanden kan reducere foderforbruget pr. kg tilvækst eller reducere metanudledningen vil det betyde, at klimaaftrykket pr. kg oksekød kan reduceres.

Begge dele arbejder den danske kvægsektor allerede med.

-Vi har i Landbrug & Fødevarer fremlagt en vision om at landbruget skal være klimaneutralt i 2050. Et af redskaberne hertil er blandt andet at reducere metanudledningen fra kvægproduktion, som vi arbejder målrettet med, siger Flemming Nør-Pedersen. 

Læs hele rapporten her.

Seneste nyt fra lf.dk