Gode initiativer til at hjælpe klimaomstilling i landbruget på vej

Regeringen, DF, S, R og SF har afsat 26,7 mio. kr. til fire initiativer, som skal gøre landbrugets klimaomstilling lettere. Landbrug & Fødevarer ser gode perspektiver.

Det er fornuftige initiativer, som regeringen, S, DF, R og SF nu vil sætte i gang for at hjælpe landbruget med at gennemføre en omstilling til en mere klimavenlig produktion.

Det mener Landbrug & Fødevarer.

Partierne har afsat i alt 26,7 mio. kr. til en række tiltag. Det drejer sig om udvikling af koncept for klimaregnskaber og oplysning på bedriftsniveau, forsøg med klimavenlig foderproduktion, udvidelse af tilskudsrammen til grøn bioraffinering og fremme af mere klimavenligt byggeri.

Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer hæfter sig særligt ved, at der skal udvikles et klimaregnskab til brug i landbruget.

- For at kunne omstille produktionen skal landmændene have viden og overblik. Derfor er det utrolig nyttigt at få udviklet et klimaregnskab, som på bedriftsniveau kan give information om klimakonsekvenserne af, hvilke valg de træffer i produktion. Vigtigt er det selvfølgelig, at det bliver et logisk og lettilgængeligt værktøj, som er til at arbejde med i praksis og som er baseret på frivillighed, siger Niels Peter Nørring.

Han ser også gode perspektiver i, at afsættes penge til at fremme græs som afgrøde..

- Udviklingen af græsprotein er i fuld gang. Det er et arbejde, som vi er dybt involverede i og meget gerne vil understøtte, og det er rigtig godt, at der nu tilføres offentlige ressourcer til området, så der kan sættes yderligere fart på, siger Niels Peter Nørring, som ligeledes er tilfreds med, at den grønne bioraffinering prioriteres.

- Udvikling og forskning omkring bioraffinering er centralt, så det kan vi også kun være særdeles tilfredse med, at en bred kreds af partier støtter op om og vil satse på, siger Niels Peter Nørring.


Seneste nyt fra lf.dk