Et allerede etableret minivådområde set fra oven. Danske landmænd er meget interesserede i at etablere flere.

Mange landmænd klar til frivillig miljøindsats

Der er i år kommet mere end fire gange så mange ansøgninger om at etablere et minivådområde som sidste år. Det er godt gået og viser, at der er handling bag ordene, når vi i landbruget indgår en frivillig aftale, siger formanden for Landbrug & Fødevarer.

Rigtigt mange landmænd er klar til at gøre en frivillig indsats for vandmiljøet ved at anlægge et minivådområde på deres jord. Det viser antallet af ansøgninger til årets ansøgningsrunde hos Miljø- og Fødevareministeriet. Ved fristens udløb 3. maj var der kommet 338 ansøgninger.

- De 338 ansøgninger vidner om, at landmænd over hele landet er klar til helt frivilligt at tage jord ud af drift, afbryde drænene fra oplandet og etablere et minivådområde i stedet, så vi som samfund kan få et bedre vandmiljø i fremtiden. Det er virkelig godt gået og viser, at der er handling bag ordene, når vi i landbruget indgår en frivillig aftale. Jeg er stolt over, at så mange landmænd ønsker at tage helt konkret ansvar på fællesskabets vegne, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Betydeligt flere landmænd har vist interesse for at anlægge et minivådområde, men som Martin Merrild minder om, så har mange ikke haft mulighed for at søge, da det langt fra er alle steder i landet, der kan anlægges minivådområder. Det kræver helt særlige forhold vedrørende landskabet og den eksisterende dræning.

- I det lys er det bare endnu flottere med 338 ansøgninger. Det er steder, som ikke alene ligger inden for de udpegede geografiske områder, men hvor de øvrige forhold også er gunstige, så der rent faktisk kan opnås en miljøeffekt, og hvor landmanden samtidig ønsker at gøre en ekstraordinær og frivillig indsats, understreger Martin Merrild.
- Nu venter vi så bare på, at ministeriet og kommunerne også giver landmændene de endelige tilladelser, så vi hurtigst muligt kan få etableret minivådområderne. Det kan jo ikke gøres lige fra den ene dag til den anden, siger han.

Fakta:
Landbrugsstyrelsen oplyser, at styrelsen sidste år, da ordningen var helt ny, modtog i alt 78 ansøgninger, mens der i år er kommet mere end fire gange så mange ansøgninger, nemlig 338.

Seneste nyt fra lf.dk