L&F: Godt at BNBO-aftaler prioriteres

Torben Hansen, formand for planteproducenterne i L&F, glæder sig over, at miljø- og fødevareministeren opfordrer kommunerne til at sætte gang i arbejdet med frivillige aftaler.

Det er positivt, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen via et hyrdebrev opfordrer kommunerne til at komme i gang med arbejdet med at indgå frivillige aftaler med lodsejere, som har jord i de boringsnære beskyttelsesområder.

Det mener Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer.

- Vi vurderer fortsat, at der slet ikke er et fagligt belæg for at lave generelle restriktioner, men må erkende, at der er et politisk krav om det, som til gengæld skal sikre fuld erstatning til de berørte lodsejere. Set i det lys er der grund til at være tilfreds med, at ministeren opfordrer kommunerne til at komme i gang med arbejdet, siger Torben Hansen.

Mange lodsejere er usikre på situationen, og hvordan det kommer til at påvirke deres produktion. Derfor er det vigtigt, at arbejdet omfattende lodsejere, kommuner og vandforsyningsselskaber sættes i gang hurtigst muligt.

- Det er naturligvis afgørende for os, at der afsættes de nødvendige ressourcer, så der kan indgås nogle gode aftaler baseret på gensidig respekt og faglighed. Lodsejerne skal naturligvis erstattes for nuværende og fremtidige tab som en aftale måtte påføre landbrugsproduktionen i hver enkelt BNBO. Vi håber, at de frivillige aftaler kan indgås i perioden 2020-2022, men det vil kræve stor vilje og målrettethed fra alle involverede., siger Torben Hansen.

Han har fået mange henvendelser fra lodsejere, der er usikre på om deres jord er omfattet af en BNBO.

- Man kan på den såkaldte miljøgis, som ligger på ministeriets hjemmeside se udpegningerne af BNBO’er. Det er et godt sted at begynde, hvis man er usikker på status, lyder rådet fra Torben Hansen.


Seneste nyt fra lf.dk