Nyt digitalt univers om økologi til gymnasierne

Landbrug & Fødevarers afdeling for økologi har udarbejdet et nyt, digitalt univers til gymnasierne. Materialet skal hjælpe eleverne til at få mere viden om økologisk landbrug.

Flere og flere økologiske produkter finder vej til danskernes køleskabe, og det økologiske landbrugsareal vokser på globalt plan. Men hvad går økologisk landbrug egentlig ud på?

Og hvilken indflydelse har økologi på naturgrundlaget og de samlede ressourcer? Det er spørgsmål, der præger samfundsdebatten, og som Landbrug & Fødevarers afdeling for økologi oplever, at mange skoleelever i alle aldersgrupper gerne vil have større indsigt i.

Derfor har afdelingen udarbejdet et nyt, digitalt univers; www.oekologiforgymnasiet.dk til brug på gymnasierne.

Mere viden om økologi
Undervisningsmaterialet viser, hvad økologisk landbrugsproduktion består af, og hvordan produktionen spiller sammen med biologiske, naturgeografiske og samfundsmæssige mekanismer og problemstillinger.

”Med sitet vil vi gerne give gymnasieelever over hele landet mulighed for at tilegne sig viden om økologisk landbrugsproduktion og produktionens samspil med af nogle af de store, aktuelle samfundsdagsordener som fx klima, bæredygtig udvikling og den globale fødevareforsyning,” siger Kirsten Lund Jensen, der er økologichef hos Landbrug & Fødevarer.

Materialet er inddelt i fagene biologi, naturgeografi og samfundsfag og kan bruges som supplerende stof til fagenes kernestof. Under hvert fag er der udvalgt tre til fire aktuelle temaer, der belyser den økologiske produktions rolle i forhold til temaet. Endvidere indeholder materialet viden om økologiens værdier og principper, regler og kontrolsystem.

”Materialet skal give eleverne mulighed for at forstå økologiens grundlæggende præmisser, og samspillet mellem økologi og biologiske processer samtidig med at materialet giver eleverne konkret viden om de økologiske produktionsregler,” siger Kirsten Lund Jensen.

Nedenstående aktuelle temaer er udvalgt til de tre fag:

Biologi

Naturgeografi

Samfundsfag

Økologi og en frugtbar jord

Økologi og bæredygtig fødevareproduktion

Den økologiske forbruger

Økologi og biodiversitet

Økologi og klima

Det økologiske marked

Næringsstoffer i det økologiske landbrug

Recirkulering af næringsstoffer i økologisk produktion

Danmarks økologiske udvikling

Økologisk husdyrproduktion

 

Økologi og global fødevareforsyning

 


Teksterne er krydret med cases, hvor økologiske landmænd fortæller om, hvordan de praktiserer og forvalter den økologiske produktion under det givne tema, og efter hvert kapitel er der en quiz, hvor eleverne kan teste deres viden. 

Materialet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Yderligere information kontakt:
Hanne Børsch, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Afdeling for Økologi, tlf.: 33 39 40 33, mail: hab@lf.dk  


Seneste nyt fra lf.dk