Positivt med resistenshandlingsplan

Det er godt med ekstra midler til IPM-arbejde, men landbruget har også brug for flere virkemidler.

Det er glædeligt, at partierne bag pesticidstrategien har afsat 15 mio. kr. ekstra til at styrke kampen mod resistens i planteproduktionen. Det er en problematik, som snart kan blive særdeles alvorlig for landmændene, så alle tiltag der kan give flere redskaber at arbejde med er meget velkommen.

Det siger Troels Toft, sektordirektør for planter i SEGES.

Miljø- og fødevareministeriet præsenterede tidligere på ugen den nye handlingsplan, som udover regeringen støttes af DF, S, RV og SF.

Planen har fokus på yderligere at brede IPM-principperne ud i landbruget. Det handler blandt andet om et sundt sædskifte, introduktion af mere robuste sorter, brug af ny teknik og mere optimal planlægning af markarbejdet. Samtidigt lægges der op til en satsning på yderligere udvikling af området.

- Vi bliver jo presset på mange planer, når det handler om adgang til forskellige aktivstoffer til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og svampesygdomme, så resistensproblemerne kan hurtigt blive meget alvorlige. Det kan vi blandt andet se i Storbritannien, siger Troels Toft, og fortsætter:

- Den restriktive danske godkendelsesordning giver os færre aktivstoffer end vore konkurrenter i nabolandene.  Derfor er det vigtigt, at have så mange skud i bøssen som muligt, og her er styrkelse og videreudvikling af IPM-principperne en helt rigtig vej at gå.

Troels Toft understreger, at landbruget har brug for flere virkemidler som supplement til de allerede kendte IPM metoder.

- Derudover har hele planteproduktionen et stort behov for at kunne bruge de nye præcisionsforædlingsteknikker, der hurtigere end nu kan udvikle sorter med bedre resistensegenskaber, bedre udnyttelse af ressourcerne og bedre kvalitetsegenskaber. Derudover må vi ikke glemme, at den særlige danske pesticidafgift faktisk fremmer resistensudvikling i ukrudt, sygdomme og skadedyr, fordi afgifterne ensretter middelvalget ude hos landmændene, siger Troels Toft.


Seneste nyt fra lf.dk