Vær opmærksom på ændret told og skat ved Brexit

Toldstyrelsen har netop udsendt en vejledning i, hvad man som virksomhed skal gøre, hvis UK udtræder af EU uden en aftale.

Når Storbritannien forlader EU, vil landet være et tredjeland i forhold til EU. Hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, skal danske virksomheder, der handler med Storbritannien, følge de generelle told- og skatteregler for handel med tredjelande. Virksomhederne bør allerede nu gøre sig klart, hvilke regler og processer de skal være opmærksomme på i forbindelse med Brexit, oplyser Toldstyrelsen.

For at imødekomme virksomhedernes behov for konkret information om, hvad et no deal-scenarie betyder for deres told-, skatte-, afgifts- og momsforhold, har Skattestyrelsen og Toldstyrelsen i fællesskab udarbejdet en digital folder med titlen ”Handel med Storbritannien efter Brexit”

Virksomheder kan desuden holde sig orienteret på skat.dk/brexit, hvor Skatteforvaltningen løbende opdaterer vejledningen om told-, skatte-, afgifts- og momsforhold ved handel med Storbritannien.

Læs mere om Toldstyrelsen forberedelser indfor Brexit her. 


Seneste nyt fra lf.dk