Jørgen H. Mikkelsen valgt som viceformand i en af EU’s største landbrugsorganisationer

Jørgen H. Mikkelsen blev torsdag d. 28. november valgt til viceformand i COGECA for en 3-årig periode. COGECA repræsenterer de europæiske landbrugskooperativers interesser i EU.

COGECA valgte torsdag d. 28. november nyt formandskab. Her blev Jørgen H. Mikkelsen, planteavler og medlem i formandskabet hos Landbrug & Fødevarer, valgt til viceformand og indgår derfor i formandskabet i et af de stærkeste talerør for landbruget i Bruxelles.

COGECA har repræsenteret de europæiske landbrugskooperativers interesser i EU siden oprettelsen i 1959. I 1962 fusionerede organisationen med COPAs sekretariat. Jørgen H. Mikkelsen kommer til at indgå i formandskabet for COGECA, der sammen med COPA sammen danner et koordineringsudvalg, der enes om COGECA og COPAs fælles aktiviteter og holdninger. Han er derfor med til at sætte et solidt dansk aftryk, når organisationen mødes med EU-Kommissionen eller med EU-parlamentarikere for at påvirke politiske beslutninger vedrørende landbrugets aktiviteter og samtidig fremme løsninger på vigtige spørgsmål af juridisk, økonomisk eller social karakter.

Sammenlagt taler COGECA på vegne af 40.000 landbrugskooperativer, der beskæftiger ca. 660.000 mennesker og med en samlet årlig omsætning på over trehundrede milliarder euro. Siden oprettelsen er COGECA blevet anerkendt af de europæiske institutioner som det vigtigste repræsentative organ og talsmand for hele landbrugs- og fiskerisamarbejdet.

COGECAs nyvalgte formand er spanske Ramon Armengol, der har været griseproducent i 20 år, besidder flere tillids- og bestyrelsesposter og er tidligere borgmester i Juneda i Lleid provinsen, Spanien. Jørgen H. Mikkelsens skal desuden samarbejde med formands-kollegaer fra henholdsvis Frankrig, Finland, Polen, Tyskland og Italien.

Ud over Jørgen H. Mikkelsens bestyrelsesarbejde i COGECA og Landbrug & Fødevarer er han bl.a. bestyrelsesformand i Danish Agro, bestyrelsesformand i forsikringsselskabet Alm. Brand og har i en årrække været politisk aktiv – bl.a. i Køge byråd.

Landbrug & Fødevarer er glade for, at der nu er en stærkt L&F repræsentant, der kan medvirke til at sikre lige konkurrencevilkår på europæisk og internationalt plan.

Yderligere oplysninger: Tobias Gräs (tog@lf.dk) og Annette Toft (at@lf.dk)

Seneste nyt fra lf.dk