Faglighed er en forudsætning for at nå fælles mål

Landbruget er klar til at spille med og skabe løsninger på natur og klima, men en forudsætning er at løsningerne baseres på faglighed og ordentlighed.
Det sagde formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild i beretningen ved Delegeretmødet, hvor mere end 400 landmænd fra hele landet er samlet.

- Lyt nu til fagligheden.
Det var et gennemgående budskab i formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrilds beretning ved årets Delegeretmøde.
- Vi vil i landbruget gå langt for at spille med i naturens og klimaets navn, men beslutningerne, regeringen tager, skal hvile på et fagligt grundlag, fastslog Martin Merrild og nævnte mange tilfælde, hvor fagligheden mangler – for eksempel kvælstof, vandplaner og pesticider.
- Sørg nu for, at fagligheden er i orden. Jorden er vores produktionsapparat. Vi skal producere i samspil med naturen. Det er noget ganske andet end en fabrik, men vi er stadig erhvervsdrivende og vil behandles som erhvervsdrivende. Landmændene har købt jorden for at dyrke den. Og landmænd har tilladelse til at dyrke den, fastslog formanden med et krav om faglige begrundelser i stedet for mavefornemmelser.

Et andet gennemgående budskab var løsninger og samarbejde.
- Vi spiller med. Vi er forandringsparate. Og vi vil gerne samarbejde om det ønskede resultat. Men lad os nu gøre det klogt. Ja til jordudtagning. Ja til minivådområder. Ja til vådområder. Ja til skovrejsning. Ja til bedre biodiversitet. Ja til præcisionslandbrug. I det hele JA til klimatiltag, der virker. Men et klart nej til restriktioner, der hviler mere på følelser end på faglighed. Vi kan ikke stå på forskellige fakta, som vi gør med meget af kvælstofindsatsen. Derfor er jeg glad for, at regeringen har rakt hånden ud og inviteret os med om bordet, når vi skal diskutere klima, sagde Martin Merrild.

Og netop klimaet er et hovedtema for årets Delegeretmøde. Her fastslog Martin Merrild:
- Det er en bunden opgave at bremse den globale opvarmning, og vi skal bidrage. Hele Danmark skal bidrage. Den klimakamp, som optager danskerne som aldrig før, har vi kastet os forrest ind i. Vi har rakt hånden ud til samfundet og sagt, at vi vil være klimaneutrale senest i 2050, sagde Merrild.

For Landbrug & Fødevarer er det afgørende at vejen til klimaneutralitet går gennem forskning og innovation.
- Udvikling frem for afvikling. Landbruget vil udvikling. Men på Christiansborg må de ikke begå samme fejl, som de begik i 80’erne. Ligesom vi har lært af vores fejl, forventer vi, at Christiansborg også lærer af deres fejl. Regulering af klimaet må ikke ende som regulering af landbrugets kvælstof. Forudsætningen for succes er, at fagligheden er i orden.

 

Seneste nyt fra lf.dk