Nyt klimapartnerskab på fødevareområdet

Regeringen har netop annonceret, at der nedsættes et klimapartnerskab for fødevare- og landbrugssektoren, og at Jais Valeur, Group CEO for Danish Crown er udpeget som formand.

Partnerskabet skal sammen med 13 andre klimapartnerskaber indenfor forskellige sektorer komme med bud på tiltag for at nå klimamålsætningen om en 70 % reduktion af Danmarks klimaudledning i 2030.

Landbrug & Fødevarer hilser nedsættelsen af klimapartnerskabet med Jais Vealeur som formand velkommen.

Klimamålsætningen om en 70 pct. reduktion af Danmarks klimaudledning i 2030 er meget ambitiøs og kræver indsatser i alle dele af samfundet. Og inddragelse af erhvervslivet i klimapartnerskaberne er positivt. Vi er i erhvervet med bl.a. klimavisionen fra Landbrug & Fødevarer og de konkrete klimamål hos Danish Crown og Arla allerede godt i gang med udviklingen af konkrete klimatiltag. 

Det er dog en meget stor og vanskelig opgave, der skal arbejdes med i klimapartnerskabet for fødevarer – ikke mindst fordi vi i fødevareerhvervet arbejder med biologiske processer, som gør det svært at reducere klimaftrykket.

Den samlede fødevareklyngen har en stærk platform og vigtige kompetencer til at kunne bidrage konstruktivt til regeringens målsætning om en 70 % reduktion af Danmarks samlede klimaudledning i forhold til 1990.

Det er en grundforudsætning for Landbrug & Fødevarer, at fødevareerhvervets bidrag til klimamålsætningen sker i fuld overensstemmelse med en målsætning om fortsat udvikling og vækst i vores erhverv. Det største bidrag til at løse den globale klimaudfordring vil være, at Danmark fortsat kan være stor eksportør af klimaeffektive produkter, teknologiske løsninger, eksport af gener og af knowhow. Netop vigtigheden af fortsat udvikling af vores fødevareerhverv blev slået fast i Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse, hvor Jais Valeur udtalte

“Danmark er anerkendt ude i den store verden for vores gode fødevarer, og i de kommende år har vi en enestående mulighed for at blive foregangsland på klimafronten for resten af verden. Vi er allerede meget langt fremme, når det gælder klimaeffektiv fødevareproduktion. Men vi skal være endnu bedre – og her i Danmark kan vi i fællesskab finde de løsninger, som hele verden får brug for.”


Seneste nyt fra lf.dk