Vigtigt med milliard-investering i klima og grøn udvikling

Den forskningsaftale, som folketingets partier i dag har indgået, er et meget vigtigt skridt på vejen mod grøn omstilling, og ikke mindst afgørende for at samfundet og landbruget kan nå de ambitiøse mål for klimaet.

- Regeringen og det øvrige folketing viser med forskningsreserveaftalen, at den også tror på, at forskning og udvikling af ny viden og nye løsninger er vejen frem i den grønne omstilling. Det er vi i erhvervet meget glade for, siger erhvervspolitisk områdedirektør i Landbrug & Fødevarer, Anders Martin Klöcker.

I marts i år satte Landbrug & Fødevarer den vision, at dansk landbrug skal være klimaneutralt i 2050, og siden er regeringen selv og en række andre brancher også kommet med mål for grøn omstilling og reduktion af klimagasser.

- Derfor er vi i landbrugs- og fødevareerhvervet særligt tilfredse med, at der med forskningsreserveaftalen investeres 1,5 milliard kroner i grøn omstilling, herunder i særdeleshed i klima. Vi glæder os over, at nogle af midlerne er særligt prioriteret til grøn omstilling i landbruget. Det mener vi er helt nødvendigt for at nå målene, siger Anders Martin Klöcker.

 

Målrettet, mangeårig indsats

Han hæfter sig konkret ved, at der i aftalen fokuseres på langsigtede prioriteringer, og at fokus rettes mod løsninger i stor skala.

- Dermed anerkender politikerne, at det er afgørende med en målrettet, mangeårig indsats, og det kræver investeringer i at opbygge forskermiljøer på områderne. Landbrug & Fødevarer er samtidig meget tilfredse med at 340 mio. kroner øremærkes det frie forskningsråd og nye, originale ideer til den grønne omstilling.

- Der er brug for løsninger, der er tænkt helt ud af boksen, og som kommer fra forskere på andre forskningsfelter, hvis vores erhverv skal nå i mål med klimamålsætningen, fastslår Anders Martin Klöcker.

- Men de løsninger, der skal til for at sikre den grønne omstilling og klimareduktionerne, skal også komme ved at videreudvikle nogle af de løsninger og veje, vi mener, vi skal arbejde videre ad – det er for eksempel inden for kulstoflagring og alternative brændstoffer – begge dele er områder, hvor vi som landbrug kan bidrage positivt til at løse store samfundsudfordringer.

- Derfor glæder vi os over prioriteringen af midler til landbruget i både Innovationsfonden og GUDP, og i særdeleshed de øremærkede 40 mio. kr. i Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) til klimaforskning.

Et andet vigtigt element, som landbruget glæder sig over er, at aftalen specifikt nævner forskning i alternative proteinkilder:

Danskproducerede alternative proteiner er en vigtig prioritering for os og vores partnerskab Dansk Protein Innovation som et vigtigt element for en endnu mere bæredygtig fødevareproduktion. Derfor er vi meget positive over, at dette prioriteres i aftalen, siger Anders Martin Klöcker, som også hæfter sig ved, at der er prioriteret flere midler til økologiforskningen.

- Den er afgørende for at opretholde en dansk førerposition på økologiområdet, siger Anders Martin Klöcker.

 Pressekontakt Marie Gang Larsen 29 46 21 86

 


Seneste nyt fra lf.dk