Christiansborg

Landbrug & Fødevarers indspil til en grøn finanslov

Den danske fødevareklynge er begyndt at drømme stort. Vi har en vision om en klimaneutral fødevareproduktion i 2050 med samme størrelse eller større end i dag.

Det er en meget ambitiøs vision for den danske fødevareklynge. Men også en vision med store muligheder. Hvis danske fødevarer og danske produkter kan bane vejen for resten af verden, bliver det danske varer og danske løsninger der viser vejen.

Vi arbejder hver dag på at blive endnu mere bæredygtige. Vi har endnu ikke alle de nødvendige løsninger for dem skal vi finde på vej mod 2050.

Men vi har allerede nu peget på gavnlige klimatiltag, fx multifunktionel jordfordeling og hvordan restprodukter fra landbrug kan blive til klimavenlige energikilder fx til flybrændstof.

Nu præsenterer vi vores indspil til en finanslov for 2020 – et finanslovindspil med stort fokus på klimatiltag, bæredygtighed og grøn forskning. Vi gør en masse arbejde, men vi har også brug for at samfundet spiller med. Fx til at hjælpe jordfordeling
på vej eller investere i klimaforskning og demonstrationsanlæg.

Vi har også brug for, at vi fortsat har et stærkt fødevareerhverv i Danmark. For de fødevarer der produceres i Danmark er allerede blandt de mest klimaeffektive i verden. Den fortsatte produktion skal understøttes, ligesom vi skal sikre, at vi afsætter danske
varer og danske teknologier til den store verden. 

Verden har brug for det.

Vores vision er ambitiøs. Men den der har evnen, har også pligten. Og det har vi – både fødevareerhvervet og Danmark. Og med det er håbet, at finansloven for 2020 vil afspejle denne investering i fremtiden.

Vores konkrete indspil til finansloven for 2020 findes under overskrifterne:

  • Investeringer i bæredygtighed og konkrete klimatiltag
  • Fuld fart på den grønne forskning
  • Fødevarer for fremtiden

Læs Landbrug & Fødevarers udspil i fuld længde her.

Seneste nyt fra lf.dk