Landbrug & Fødevarers Klima Advisory Board

Landbrug & Fødevarer lancerer advisory board om klima

I dag har Landbrug & Fødevarer lanceret et nyt klima advisory board, der skal hjælpe erhvervet med at opnå sin vision om klimaneutralitet i 2050.

Landbrug & Fødevarer har en vision om, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Det har vi, fordi vi ved, at klimaet kræver handling nu. Og det gør klimaet fra alle sektorer:

”Befolkningstilvæksten, fødevareefterspørgslen og klimaforandringerne rejser en enorm udfordring. Produktionen af fødevarer påvirker klimaet, og derfor er der brug for nye, innovative løsninger, hvis vi skal mætte alle munde og samtidig sikre, at vi tager vare på verdens klimaudfordringer,” siger Anne Lawaetz Arhnung, der er adm. direktør hos Landbrug & Fødevarer, forud for dagens første møde i boardet, der fandt sted på Axelborg i København.

Anne Lawaetz Arhnung understreger, at det danske fødevareerhverv er klar til at løfte den udfordring:

”Vi vil gå forrest. Og vi vil skabe de løsninger, der ikke kun kan blive svaret på den danske klimaudledning, men som også kan inspirere og vise vejen for vores kollegaer i resten af verden,” siger hun.

Derfor er det landbrug & Fødevarers vision, at Danmarks fødevareerhverv skal være klimaneutralt senest i 2050.

”Det er en ambitiøs vision. Og i dag kan vi ikke fuldt ud sige, hvordan den skal realiseres. Faktisk kender vi kun ca. halvvejen. Derfor har vi valgt at oprette et advisory board, der skal rådgive og inspirere os til at komme i mål med vores vision om et klimaneutralt fødevareerhverv,” siger Anne Arhnung.

Advisory boardet består af medlemmer fra forskningssektoren, repræsentanter fra ikke-kvotesektoren og fra grønne organisationer. Alle med det til fælles at de er eksperter inden for forskellige aspekter af arbejdet med at løse de store klimaudfordringer, vi står over for.

Medlemmer af Landbrug & Fødevarers advisory board om klima:

Landbrug & Fødevarers Klima Advisory Board

Katherine Richardson, formand for advisory board, professor, leder, Sustainability Science Centre, Københavns Universitet

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Hun er medlem af Klimarådet, forsker i klimaforandringernes påvirkning af havmiljøet og er tidligere formand for Klimakommissionen.

Peter Birch Sørensen, Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Peter Birch Sørensen er professor på Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Han er tidligere formand for Klimarådet, samt tidligere formand for Det Økonomiske Råd og Produktivitetskommissionen

Jørgen E. Olesen, Professor, sektionsleder, Institut for Agroøkologi - Klima og Vand, Aarhus Universitet

Jørgen E. Olesen er professor og sektionsleder for Institut for Agroøkologi - Klima og Vand på Aarhus Universitet. Han er en af de eneste forskere, også internationalt, der både fordyber sig i, hvordan fødevareproduktionen påvirker klimaet - og hvordan klimaet påvirker fødevareproduktionen.

Troels Kristensen, seniorforsker på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet

Troels Kristensen er seniorforsker på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet og har forsket i, hvordan man kan måle og reducere klimagasudledningen i oksekøds- og mælkeproduktion.

Maria Reumert Gjerding

Maria Reumert Gjerding er præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Hun er uddannet cand.scient. i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier fra RUC, og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten.

Christian Ibsen

Christian Ibsen er direktør i CONCITO. Han er uddannet cand.polit. med fokus på miljøøkonomi og har arbejdet en årrække i henholdsvis Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet med fokus på særligt den nationale og internationale klimadagsorden.

Monika Skadborg

Monika Skadborg er formand for Ungeklimarådet og er DUF’s FN ungdomsdelegat på klima. Hun har en bachelor i miljøteknologi fra DTU og sidder i forretningsudvalget i European Students Union.

Lars Aagaard, Dansk Energi

Lars Aagaard er administrerende direktør i Dansk Energi og har været det de seneste 10 år. Han er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet.

Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark

Jacob Stahl Otte er direktør i Drivkraft Danmark. Drivkraft Danmark er branche- og arbejdsgiverorganisation for selskaber, der leverer energi til mobilitet, opvarmning og proces med alle Danmarks tankstationer og raffinaderier. Branchen står for 99 % af energien til transporten og 40 % af det samlede danske energiforbrug.

Niels Buus Kristensen

Niels Buus Kiristensen er forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, Oslo. Han har blandt andet forsket i transportsektoren i relation til klimaudfordringen. Han er medlem af Klimarådet og er derudover tidligere medlem af blandt andet Trængselskommissionen.

Thomas Roland, COOP Danmark

Thomas Roland er afdelingschef for ansvarlighed i COOP Danmark. Han er uddannet cand.scient.antropologi fra Københavns Universitet i 1999.

Ole Wehlast, NNF

Ole Wehlast tiltrådte som forbundsformand i NNF 1. juni 2005 og har været forbundsformand siden. Han det overordnede ansvar for Fødevareforbundet NNFs daglige arbejde og interessevaretagelse. Ole Wehlast er uddannet bager.

Thomas Damkjær Petersen

Thomas Damkjær Petersen har været formand for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) siden 2016 og har siden januar 2019 også været bestyrelsesformand for Akademikernes A-kasse. Han er uddannet civilingeniør fra DTU.


Seneste nyt fra lf.dk