TV 2 præciserer efter klage fra L&F

TV 2 har her til aften præciseret indholdet af en række indslag om naboer til danske svineproducenter. Det sker efter en klage fra Landbrug & Fødevarer.

Efter en klage fra Landbrug & Fødevarer har TV 2 her til aften præciseret indholdet i en række indslag om, at naboer til danske svineproducenter skulle få helbredsmæssige konsekvenser.

Landbrug & Fødevarer har bl.a. klaget over mangel på dokumentation for problemstillingen i Danmark, en mangelfuld kildekritik og at TV 2's artikler ikke nævner de forskningsresultater, der er på området i Danmark.

Seernes redaktør på TV 2, Lars Bennike, har på baggrund af klagen bedt TV 2 om at bringe følgende præcision i Nyhederne:

TV2 Nyhederne bragte i dagene 6. til 8. oktober 2019 en række indslag og artikler om mulige helbredsrisici ved at være nabo til store svinebesætninger. Dækningen tog blandt andet afsæt i forskning, som har vist, at beboere nær store svinebesætninger i bl.a. Holland oftere end andre lider af en række forskellige sygdomme.
Det blev i TV 2’s dækning oplyst, at der slet ikke findes dansk forskning på området, hvilket imidlertid ikke er fuldt dækkende, da der findes beslægtede danske studier. Metodisk kan de dog ikke sammenlignes med f.eks. undersøgelserne fra Holland – og de slår alene fast, at der er behov for mere forskning for at konkludere, om der også her i landet er en sammenhæng mellem naboskab til store svineproduktioner og sygdom.

I konklusionen lyder det bl.a. også:

- Efter min opfattelse var det til gengæld udtryk for en stramning, da TV 2 i sin største nyhedsudsendelse på hovedkanalen, i 19 Nyhederne søndag den 6. oktober, lancerede historien under overskriften ”Svin kan gøre os syge”. TV 2 har ikke dokumentation for, at det forholder sig sådan i Danmark, men der var ingen forbehold for udsagnet i oplægget til indslaget. I nedlægget hed det blot, at ”Danmark ikke har lavet nogen undersøgelser på området endnu”. Efter min opfattelse ville det derfor have klædt TV 2 Nyhedernes indslag med et forbehold eller en kilde allerede i overskriften, skriver Lars Bennike.

Spørgsmål til hovedkilde

Seernes redaktør mener også, at det ville have styrket TV 2's historie, hvis man havde spurgt mere konkret ind til hovedkildens symptomer, og hvorfor hun mistænker udledningerne fra naboerne for at være årsag til sine åndedrætsproblemer. Samt at det ville have styrket TV 2 Nyhedernes indslag, hvis man havde indhentet udtalelser fra behandlende læger på lungeambulatoriet, når det i indslaget oplyses, at flere omkringboende naboer døjer med lignende problemer og er i udredning på samme ambulatorium.

Hos Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, vækker det begejstring:

- Det glæder mig, at vores argumenter er blevet hørt, og det bekræfter bare vores strategi med, at vi løbende holder nøje øje med mediernes dækning af vores erhverv og reagerer, når seriøsiteten svigtes. I dette tilfælde manglede det også bare.

Læs hele klagen fra L&F til TV 2 her.

For yderligere spørgsmål, kontakt: Caroline Gerd Frandsen, pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, cagf@lf.dk, 20761790

Seneste nyt fra lf.dk