Lone Andersen, formand for Familielandbrugssektionen. (Foto: Mathilde Bech)

Familielandbruget: FN’s Verdensmål skal være hverdagsmål

Vores vision er, at Familielandbrugets medlemmer kan bruge FN’s Verdensmål til at styrke og udvikle deres forretning og bidrage til det gode liv på landet. Sådan sagde Lone Andersen, formand for Familielandbrugssektionen, Landbrug & Fødevarer til sektionens årsmøde.

Klima og bæredygtighed var gennemgående ord, da Lone Andersen, formand for Familielandbrugssektionen fremlagde sin beretning til årsmødet på Vingsted Centret i Vejle.

- Klimaneutral i 2050 - det kan lyde lidt abstrakt. Det bliver klimadebatten nemt. Men det er netop her, at vi landmænd og ikke mindst familielandbrugere kommer ind i billedet. Vi gør det abstrakte helt konkret. For os er klima ikke bare flotte formuleringer og lette løfter. Det er en hverdagshandling. Det er den måde, vi driver vores bedrift. Det er den foderblanding, vi giver til vores køer. Det er reduceret jordbehandling, søer og minivådområder, og målrettet avl af stærke dyr og planter, sagde Lone Andersen

Hun præsenterede derefter Familielandbrugets vision om, at alle medlemmer skal kunne bruge FN’s Verdensmål i hverdagen til at styrke og udvikle deres forretning og bidrage til det gode liv på landet. Det skal ske ved at fokusere på fire af målene; målet om at stoppe sult, målet om kvalitetsuddannelse, målet om klimaindsatsen og målet om livet på landet.

For hvert mål er der sat hverdagsmål på både den lokale indsats i familielandbruget og på familielandbrugets politiske indsats.

-Vi kan gøre en masse på vores egen bedrift. Ved at producere mere med mindre bidrager vi både til verdensmålet om at stoppe sult og til klimamålet. Og så kan vi i sektionen skubbe på for, at mærkelige regler, som for eksempel modarbejder mere og bedre natur, fjernes, sagde Lone Andersen.

Hun opfordrede også til at blive ved med at invitere skoleklasser ud på bedrifterne, tage elever ind og være med i Åbent Landbrug.

-På den måde bidrager vi til at øge viden og forståelse om landbruget hos næste generation og få uddannet de unge mennesker, som en dag bliver fremtidens landmænd, sagde formanden, der også fremhævede vigtigheden i at lave lokale naturindsatser, tilslutte sig bi-kampagnen eller lade et hjørne af sin bedrift være ’vild med vilje’.

-Vi kan alle sammen gøre lidt i hverdagen, der bidrager til målene. Og hvis vi alle gør det, så er det noget, der betyder noget i det samlede billede.

Politisk vil Familielandbruget presse på for den grønne og bæredygtige dagsorden. Først og fremmest for at få flere midler til forskning i bæredygtige løsninger for landbruget på næste års finanslov og de følgende år.

I beretningen kom Lone Andersen også ind på forbedring af vilkårene for livet på landet, bedre muligheder for mindre landbrug, forbedret arbejdsmiljø og arbejdet med at få flere medlemmer i Familielandbruget.

Hun sluttede af med at samle op på et af de væsentligste punkter fra sin beretning på årsmødet i 2018.

-Sidste år var én af mine vigtigste pointer her fra talerstolen, at vi skulle række hånden ud mod de grønne organisationer. Det er vi lykkedes med - ikke mindst med vores fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening. Men også i et bredt samarbejde med vores partnere i vores Natur- og Biodiversitetsforum. Det er vigtige dagsordener, og når vi viser os som lydhøre samarbejdspartnere, så bliver der både lyttet og fundet holdbare kompromiser.

Seneste nyt fra lf.dk