Vestjysk landmandspar vinder stor Østersø-pris for miljøindsats og bæredygtig drift

Kristian og Maria Lundgaard-Karlshøj vandt onsdag Verdensnaturfonden WWF's pris "Baltic Sea Farmer of The Year Award" i konkurrence med landmænd fra 10 andre lande. Parret får prisen for deres fokus på en bæredygtig produktion.

Det blev for første gang i prisens historie en dansk vinder, da Verdensnaturfonden WWF onsdag i Warszawa uddelte ”WWF Baltic Sea Farmer of The Year Award”.

Prisen gives til en landmand fra et af de 11 lande omkring Østersøen, som gør en særlig indsats for miljø og bæredygtighed med særligt fokus på at nedbringe udledning af kvælstof til vandmiljøet.

Landmandsparret Kristian og Maria Lundgaard-Karlshøj var i år den danske kandidat, og den internationale jury takserede deres indsats på Ausumgaard mellem Holstebro og Struer til at være så stærk, at de er årets prisvindere. Ud over hæderen består prisen af en plakette og en kontant belønning på 10.000 Euro. Det var konsulent Lene Gadgaard fra Lemvigegnens Landboforening, som havde nomineret parret.

Kristian Lundgaard-Karlshøj er stolt og glad over prisen:

- Det er utrolig dejligt at få sådan en anerkendelse fra folk, der har stor viden om miljø og bæredygtighed. Det styrker vores tro på, at vi gør noget af det rigtige på Ausumgaard, siger Kristian Lundgaard-Karlshøj.

De bæredygtige initiativer, som banede vej for prisen handler blandt andet om, at Ausumgård er partner i et projekt om at etablere et storskalaanlæg til udvinding af protein fra økologisk græs. Det skal øge arealet af græs i sædskiftet og samtidig producere et mere bæredygtigt protein end andre alternativer såsom soja. 

Familien Lundgaard-Karlshøj er også med i et projekt om at producere melorme som proteinkilde både til fødevarer og som foder til husdyr. Produktion af protein i melorme kan til dels erstatte protein dyrket på markerne og dermed forhindre tab af næringsstoffer, som kvælstof, fra marken.

Andre bæredygtige initiativer er etablering af eget biogasanlæg, etablering af minivådområde til opsamling af kvælstof, og anlæg af vindmøller på Ausumgaards jord.

Prisuddelingen i Warszawa foregik i forbindelse med et todages seminar, hvor alle de nationale vindere var indbudt.

- Det har hele vejen igennem været et fantastisk inspirerende forløb omkring prisen. Det har været lærerigt at få vores forskellige initiativer gået igennem i forbindelse med den danske del af konkurrencen. Samtidigt har jeg haft nogle virkelig spændende diskussioner om bæredygtighed med de andre landmænd, der er med her i Warszawa. Prisen er et rigtig godt initiativ fra WWF til at styrke arbejdet for et bedre miljø, siger Kristian Lundgaard-Karlshøj.


Seneste nyt fra lf.dk