L&F og foreninger finder særligt efterafgrøderamte bedrifter

Det juridiske spor i sagen om skærpede efterafgrødekrav skal forfølges ved at finde de hårdest ramte bedrifter. Det sker lige nu i samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og foreningerne.

De skærpede efterafgrødekrav er en implementering, der har stor betydning for erhvervet.  Landbrug & Fødevarers juridiske rådgivere er enige om, at det juridiske spor i sagerne skal forfølges med udgangspunkt i konkrete sager, hvor landmændene er uforholdsmæssigt hårdt ramt, og indgrebets betydning kan påvises.

Derfor er man nu, i samarbejde med landbo- og familielandbrugsforeningerne, i gang med at identificere disse bedrifter.

- Vores mandat fra bestyrelsen er at identificere de hårdest ramte bedrifter, så vi kan vurdere det præcise grundlag for en eventuel stævning, siger Charlotte Bigum Lynæs, som oplever stor interesse for sagen.

- Det er en sag, vi hele tiden har prioriteret, men som samtidig skal igennem et grundigt forberedelsesforløb, siger hun.

Enkelte foreninger har selv budt ind med potentielle sager, men grundlaget her var ikke så stærkt som ønsket. Derfor har Landbrug & Fødevarer tilbudt alle foreninger, at de kan få en liste med de fem hårdest ramte bedrifter. De identificeres ved hjælp af den virkemiddelberegner, som SEGES har udviklet. Beregningsværktøjet identificerer de billigste og bedste metoder til at opnå kvælstofreduktion på den pågældende bedrift.

- Listerne er sendt til de foreninger, der har bedt om det, og vi har holdt et møde, hvor vi har gennemgået næste skridt, som er, at foreningerne nu selv tjekker de identificerede sager igennem med de præcise data. Vi skal være sikre på, at virkeligheden stemmer overens med de beregnede omkostninger ved den optimale reduktion, som virkemiddelberegneren peger på, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Til brug herfor har SEGES udarbejdet et regneark, som foreningerne kan udfylde.

- Der er deadline for foreningerne til at melde ind 5. januar. Når den er nået, så går arbejdet i gang med at se nærmere på det juridiske grundlag i disse sager, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Seneste nyt fra lf.dk