Foto: L&F

Økologieksporten er næsten fordoblet på fem år – men coronaen giver udfordringer

Danmark fastholder sin position som et stærkt økologiland. Eksporttallene fra 2019, som netop er offentliggjort, viser, at eksporten af økologiske varer steg i 2019 og endte med et resultat på tre mia. kroner. Det betyder, at den økologiske eksport er næsten fordoblet på fem år. Verden har dog forandret sig meget i 2020, hvor corona-virus har domineret verdensmarkedet.

Danmark er et stærkt økologiland og med en eksportfremgang på 123 mio. kr. til i alt tre mia. kr. i 2019 fortsætter de senere års positive udvikling, men perioden med Coronavirus er ikke med i de netop offentliggjorte tal.

- Det er naturligvis rigtig positivt, at den økologiske eksport har kunnet forsætte den gode udvikling i 2019. Det viser, at vores økologiske fødevarer er meget værdsatte, både i nærmarkederne og i Asien. Danske virksomheder har et godt fodfæste på eksportmarkederne, hvilket er vigtigt ikke mindst i en tid, hvor de fleste lande er ramt af en epidemi som påvirker økonomien, siger Mette Jasper Gammicchia, chef for Marked & Ernæring i Landbrug & Fødevarer.

I 2019 var eksportfremgangen især drevet af mejeriprodukter og herunder modermælkserstatning. Mejerivarer udgør således godt halvdelen af den samlede øko-eksport. Det er henholdsvis Tyskland og Kina som aftager flest og næstflest mejeriprodukter.

- Tyskland aftager mælk, smør og ost og er i det hele taget et vigtigt nærmarked for de økologiske produkter. Kina kommer et stykke efter vores tyske naboer, men importerer til gengæld en stor del mælkepulver, som indgår i ernæring til små børn. I Landbrug & Fødevarer har vi i de seneste år haft særlig fokus på Kina, siger Mette Jasper Gammicchia, chef for Marked & Ernæring i Landbrug & Fødevarer.

Af andre vigtige eksportmarkeder er Frankrig og de skandinaviske lande, hvor der især eksporteres henholdsvis grisekød og frugt & grønt. Danmark eksporterede således frugt & grønt for 385 mio. kr., mens eksporten af kød rundede 308 mio. kr. i 2019.

Corona påvirker eksporten i 2020

Selvom de danske økologer altså kan glæde sig over en god eksportfremgang i 2019, vil tallene for et coronaramt 2020, nok komme til at se anderledes ud. Foodservicedelen er fortsat hårdt ramt, og det kan også mærkes på eksportmarkederne.

- Eksporten i 2020 er ramt på alle måder. Hvis vi ser optimistisk på det, vil vi måske kunne opretholde en status quo, men vi kommer ikke uden om, at Corona har besværliggjort vores arbejde med at sælge dansk økologi til udlandet.

De traditionsrige eksportfremstød og fødevaremesser har været under pres siden foråret og har generelt ikke kunnet gennemføres på grund af risiko for smittespredning. Det har gjort det sværere at opnå nye kontakter og salgsaftaler, hvilket især har påvirket nye og mindre virksomheder negativt.

- Vigtigheden af fødevaremesserne er kommet ekstra tydeligt til udtryk nu, hvor vi desværre har måttet undvære dem. I 2020 har vi promoveret økologiske fødevarer på udenlandske markeder via virtuelle webinarer. Det er senest sket i Italien og Kina, men selvom det er lykkedes i fin stil, glæder vi os meget til igen at kunne mødes ansigt til ansigt med vores kolleger og indkøbere i udlandet, siger Mette Jasper Gammicchia, chef for Marked & Ernæring i Landbrug & Fødevarer.

Danmarks import af økologiske varer fortsatte de seneste års vækst, og der blev i alt importeret for 4,8 mia. kr. i 2019, svarende til en stigning på ni pct. Dermed importerer Danmark væsentlig mere end der eksporteres. Her er største varegruppe suverænt frugt & grønt, hvor der importeres for 2,0 mia. kr. En væsentlig årsag hertil er, at danskernes køb af diverse økologiske frugter og grøntsager er steget meget i de senere år, ligesom Danmark af klimatiske årsager ikke kan dyrke mange af varerne.

Behov for at holde politisk fokus på økologiens udvikling

Når samfundene i hele verden igen begynder at åbne op, vil der være brug for øget politisk fokus, så udviklingen inden for økologien igen kan komme op i gear, mener Mette Gammicchia.

- Den danske regering har en klar målsætning for økologiudviklingen frem mod 2030. Derfor vil der være behov for, at politikerne kigger på mulighederne for at understøtte eksportaktiviteter for økologiske fødevarer, da eksporten er en væsentlig driver for økologiudviklingen.

Seneste nyt fra lf.dk