Ny prognose: økologien blomstrer, og væksten kommer til at fortsætte

Fremtiden ser lys ud for produktion og forbrug af dansk økologi, og samtidig kommer der for alvor skub i eksporten de kommende år. Det viser en ny prognose fra Landbrug og Fødevarer på baggrund af virksomhedernes forventning til økologimarkedet frem mod 2025.

På 10 år er økologien i dansk detailhandel vokset med hele 77 pct. og tendensen fortsætter med årlige vækstrater på ca. 7 pct. Også foodservicesektoren går fremad med en årlig vækst på ca. 6 pct. Det er især salget af økologiske mejeriprodukter, frugt og grønt ventes at stige mest i de kommende år.

Også eksporten af økologiske fødevarer ser ud til at fortsætte med at stige fra 2,9 mia kr. i 2018 til hele 5 mia. kr. i 2025. Mejeriprodukter og grisekød er de største eksportvarer, men også eksporten af æg og grøntsager er i fremgang.

”Man bliver jo i godt humør af at læse sådan en prognose. Det er rigtig positivt, at der hele vejen rundt - i detail, foodservice og på eksporten – forventes en pæn vækst frem mod 2025. Det giver god energi til os, ude på gårdene, der hver dag arbejder på at producere gode økologiske råvarer,” siger formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen. 

Forventer politiske initiativer

Med regeringens målsætning om at fordoble det økologiske areal, forbrug og eksport frem mod 2030 er det vigtigt at holde fokus på balancen mellem udbud og efterspørgsel, hvis perioder med overproduktion og afsætningsvanskeligheder skal minimeres.

”Med både regeringens og EU's ambitioner om at øge til økologiske areal, står vi dog med udsigt til at skulle sælge meget mere økologi end vi gør i dag. Det understreger vigtigheden af, at markedet og efterspørgslen følger med produktionen. Ellers bliver det ikke en økonomisk bæredygtig forretning for os økologiske landmænd,” siger Hans Erik Jørgensen.

Derfor har branchen store forventninger til, at der findes den rette dosering politiske virkemidler og initiativer i den handlingsplan som ventes offentliggjort i efteråret. 

”Vi forventer, at indsatser omkring afsætning af økologiske fødevarer vil være højt prioriteret i den økologiske handlingsplan, ministeren har lovet at komme med til efteråret.” 

”Ligeledes forventer vi, at der bliver en styrket udviklings- og innovationsindsats. Med fokus på klimaneutralitet og bæredygtighed er fødevareproduktion i disse år inde i en rivende udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi også i den økologiske sektor styrker vores viden og kompetencer lige fra forskerne og helt ud til landmanden indenfor områder som klima, miljø, biodiversitet og recirkulering af næringsstoffer. Ellers går vi bag af dansen,” slutter Hans Erik Jørgensen 

Læs rapporten "ANALYSE OG PROGNOSE FOR UDVIK-LING I PRODUKTION OG AFSÆTNING AF ØKOLOGISKE FØDEVARER FREM TIL 2025"

Seneste nyt fra lf.dk