Dansk landbrug er i front – det skal EU anerkende

EU-kommissionen har præsenteret den store Farm to Fork-strategi, som kan få markant betydning for landbrugets rammevilkår i EU. Samtidig har kommissionen lanceret et nyt udspil om biodiversitet. Landbrug & Fødevarer bakker op om initiativer, der sikrer udviklingen af en bæredygtig landbrugssektor i EU. Men der mangler fokus på konkurrenceevne og der er behov for en strategi, hvor de lande, der er længst fremme i omstillingen, bliver anerkendt.

EU-kommissionen har i dag præsenteret den store Farm to Fork strategi, som er en del af EU’s Green Deal. Green Deal er EU’s overordnede strategi for en klimaneutral union i 2050.   I strategien Farm to Fork lægger EU-kommissionen blandt andet op til at nedbringe brugen af pesticider og udlægge flere arealer til økologi. Samtidig har kommissionen lanceret en biodiversitetsstrategi.  Begge forslag skal over de kommende tre år udmøntes i konkrete initiativer. 

Landbrug & Fødevarer hilser de overordnede tanker velkomne, siger formand Martin Merrild: 

- Det er fint, at EU sætter fokus på, at der skal leveres fødevarer af høj kvalitet og at der skal være fokus på at producere bæredygtigt og omkostningseffektivt. Men vi har svært ved at se, at det er et vækstudspil. Hvis kommissionens oplæg gennemføres linje for linje, så vil det helt sikkert betyde tilbagegang i stedet for vækst i den europæiske fødevaresektor. 

Den danske fødevaresektor eksporterer til over 200 lande i hele verden. Det kan kun fortsætte hvis vi fortsat er konkurrencedygtige.  De strategier, som EU i dag har præsenteret, skal forhandles yderligere over de kommende tre år. Derfor kan planer og mål ende med at komme til at se anderledes ud. 

- Vi håber naturligvis på at få indflydelse på, hvordan planen skal se ud, siger Martin Merrild. 

Klare krav fra dansk landbrug

Når forhandlingerne skal gå i gang, vil det for Landbrug & Fødevarer være helt afgørende, at strategierne tager hensyn til, at EU-landendes landbrugssektorer er meget forskellige. 

- I dansk landbrug har vi gennem mange år bevist, at vi er omstillingsparate. Vi er gode til at omstille vores produktion til det, kunderne vil have og vi har tage store skridt i retning at en mere bæredygtig produktion. Derfor skal krav til de forskellige EU-lande tage hensyn til, hvor bæredygtig produktionen allerede er i de enkelte lande, siger formand i Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.  

EU-kommissionen lægger op til, at alle lande skal reducere deres pesticidforbrug med 50 procent med udgangspunkt i det nuværende forbrug i det enkelte land. Det vil i praksis fører til en urimelig forskelsbehandling. 

- Dansk landbrug har i mange år arbejdet målrettet på at reducere forbruget af pesticider. Derfor vil et rigidt krav til alle lande om halvering af pesticidforbruget være langt mere omkostningstungt og svært for os, sammenlignet med lande, som ikke tidligere har gjort en indsats. Tænk på, hvor meget vi har opnået de sidste 30 år i forhold til en bæredygtig produktion, både hvad angår dyrevelfærd, antibiotika og kvælstof. Det vil være helt urimeligt, hvis man ikke anerkender de lande, som allerede har gjort en stor indsats. Med forslaget fra Kommissionen vil man straffe os, der er gået foran, siger Martin Merrild. 

I det hele taget ønsker Landbrug & Fødevarer, at EU bør lade sig inspirere af Danmark som foregangsland. 

- I et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening har vi forslået tiltag på ammoniakområdet og udspil til en jordreform. Det er gode eksempler på, at vi kan nå langt med samarbejde på tværs, siger Martin Merrild. 

EU har også lanceret en biodiversitetsstrategi. I strategien ønsker EU-kommissionen blandt andet, at 10 procent af landbrugsjorden i EU tages ud af drift. Det kan få alvorlige konsekvenser for fødevareproduktionen i EU. 

- En indsats for natur og biodiversitet bør tage udgangspunkt i at bevare og styrke allerede eksisterende naturværdier. Der er ingen tvivl om, at man vil kunne nå langt med en forbedring af biodiversiteten ved at målrette indsatsen på de allerede beskyttede arealer, siger Martin Merrild. 

De to strategier kan til sammen have massiv indflydelse på dansk og europæisk landbrug. Særligt i en tid, hvor verdensøkonomien er i den største krise siden finanskrisen. Derfor skal vækst og økonomisk genopretning fylde meget mere end det er tilfældet nu.  

Kommissionen vil have mere økologi 

Kommissionen foreslår i sit udspil at 25 procent af det europæiske landbrugsareal i 2030 skal være økologisk. I Danmark er vi allerede i dag ambitiøse, når det kommer til økologi. Derfor har Landbrug & Fødevarer allerede foreslået en fordobling af det økologiske areal i EU inden 2030. 

- Vi arbejder for, at økologien skal fylde mere i fremtiden. Derfor er det også helt afgørende for os, at omlægningen sker på en holdbar måde. Det er forbrugerne, der træffer valget og derfor bestemmer, hvor stort det økologiske marked kan blive. Derfor er det vigtigt, at vi udvider den økologiske produktion i takt med efterspørgslen. Ellers kommer vi til at producere varer, som ikke kan sælges og det er ikke bæredygtigt for landmanden, siger Martin Merrild. 


Seneste nyt fra lf.dk