Rapport fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren

I november nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, som skulle komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til regeringens klimamålsætning om 70 pct. reduktion i udledningen af klimagasser i 2030 i forhold til 1990.

I dag har Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren afleveret sin rapport til regeringen. Vi er enormt stolte af det store arbejde, som partnerskabet har lagt i rapporten. Rapporten med dets anbefalinger viser vejen for en bæredygtig, stor, stærk og sammenhængende fødevare- og landbrugssektor i Danmark. I denne uge var det planen, at vi skulle begynde at drøfte rapporten med regeringen, Folketinget og alle andre interesserede. Den alvorlige situation med COVID-19 betyder dog, at vi må udsætte den drøftelse lidt.

 

Fødevare- og landbrugssektoren står lige nu over for to meget store og vigtige opgaver; en er akut, og en er langsigtet.

 

Den akutte opgave er, at vi skal sikre fødevareforsyningen i Danmark. Vi skal beskytte vores medarbejdere og vores værdikæde, så danskerne har stabil adgang til fødevarer i deres lokale supermarkeder. Det er et arbejde, som vi i fødevare- og landbrugssektoren er fuldt fokuserede på.

 

Den langsigtede opgave er, at vi skal transformere fødevare- og landbrugssektoren, så den bliver mere bæredygtig og endnu mere effektiv end i dag, så vi kan brødføde flere mennesker med et mindre aftryk på vores klode. Fødevare- og landbrugssektoren har i flere år udviklet sektoren i en mere bæredygtig retning, og med rapporten og anbefalingerne heri fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren er der en oplagt mulighed for at accelerere tempoet.

 

Netop fordi vi har to afgørende opgaver sammen med samfundet - en akut og en langsigtet - er det afgørende, at vi ikke blander de to store opgaver sammen. Der vil komme mange forslag, som kræver store investeringer fra klimapartnerskaberne, som netop skal ses i et langsigtet perspektiv. Den akutte krise kræver, at vi har overblik over de samfundsmæssige konsekvenser, før vi igangsætter nye investeringer. Lige nu arbejder vi på højtryk for at understøtte dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser. Derfor har vi valgt ikke at kommentere vores klimarapport for nuværende. Det er utidigt, og vi risikerer, at den akutte og ekstrem vigtige opgave med håndteringen af COVID 19 bliver yderligere kompliceret, og at den langsigtede klimaopgave bliver sat tilbage. 

 

Når vi er kommet over den meget alvorlige Coronakrise, ser vi frem til at komme i gang med at drøfte klima og vores indspil fra klimapartnerskabet. Men indtil da vil vi ikke kommentere klimapartnerskabets rapport. Det vil efter vores opfattelse ikke være betimeligt.

 

Jais Valeur, CEO Danish Crown og formand for Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren / Anne Arhnung, adm. Direktør Landbrug & Fødevarer


Download rapporten fra Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren.

Download sammendrag og de 24 anbefalinger.

Download notat om opgørelse af klimaeffekten (læsevejledning)

 

Seneste nyt fra lf.dk