L&F: Godt at få taget fat på klimatilpasningen, men der er brug for meget mere handling

Det er positivt, at der nu sættes gang i en klimatilpasningsindsats, men ambitioner og tempo skal være højere. Risikoen for store oversvømmelser er hele tiden til stede.

Det er positivt, at et bredt flertal i folketinget nu tager initiativer til klimatilpasning mod oversvømmelser. Der er dog behov for langt mere handling og fokus på langtidsholdbare og helhedsorienterede løsninger.

Det siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer om den klimahandlingsplan, som blev offentliggjort tirsdag.

- Det er en begyndelse, men en spæd en af slagsen. Udfordringerne har været der længe. Allerede for tre år siden kom et ekspertudvalg med en række anbefalinger, som der var meget bred opbakning om. Alligevel har arbejdet gået i tomgang siden, mens problemerne kun er blevet større ude i landet, siger Thor Gunnar Kofoed.

Landbrug & Fødevarer har sammen med andre organisationer, herunder Danmarks Naturfredningsforening, KL, Danmarks Sportsfiskerforening, Danske Vandløb med flere presset på for at sat gang i arbejdet.

- Ambitionsniveau og tempo skal være endnu højere – problemerne er der stadig og risikoen for store og ødelæggende oversvømmelser er hele tiden aktuel. Der skal tænkes i helheder og gives mulighed for at bruge de rigtige løsninger. Og arbejdet skal ikke sande til, mens vi afventer pilotprojekter. Redskaberne er der. Det er bare med at komme i gang, siger Thor Gunnar Kofoed, der understreger, at klimatilpasning er en samfundsopgave.

- Derfor skal arbejdet også på finansloven, så tingene bindes sammen og både natur og vandafledning sikres på én gang.

Landbrug & Fødevarer mener, at der helt aktuelt skal sættes gang i en professionalisering af det daglige arbejde med vandløbene. Mange problemer kunne undgås ved at kommunerne fik bedre kompetencer og inddrog borgerne.

- Jeg besøgte for nylig Nørreå og Gudenåen ved Randers. Her har formanden for egne midler købt ultralydsudstyr og software, så han kan opmåle åløb meget bedre og hurtigere, end hvad kommunen får gjort. Man kan tydeligt på hans materiale se, hvor der er behov for en indsats for at få vandet til at flyde, men Randers Kommune vil slet ikke høre på ham. Det er absurd, og desværre et udtryk for, at kommunerne i nogle tilfælde intet ved om hydrologi og sammenhængen med afvanding, siger Thor Gunnar Kofoed og fortsætter:

- Man læner sig op ad eksterne rådgivere, som bruger gammeldags opmålingsmetoder og alene optimerer i forhold til at mindske omkostningerne til vedligeholdelse. Det er den slags mangel på helhedssyn, som vi blandt andet skal have gjort op med. Vi samler al den praktiske viden og erfaringer ude fra landet og vil øge presset for handling, alle steder hvor vi kan.

Seneste nyt fra lf.dk