Fordeling af Forskningsreserven vil styrke den grønne omstilling

L&F: Fordeling af Forskningsreserven vil styrke den grønne omstilling

Fredag offentliggjorde et samlet Folketing fordelingen af de ca. 3,1 milliarder kroner fra Forskningsreserven. Aftalen indeholder mange gode tiltag, der kan sætte yderligere skub i den grønne omstilling af landbruget mener adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung.

”Vi er meget tilfredse med, at der nu prioriteres de nødvendige midler til grøn forskning for at vi kan komme i mål med vores ambitiøse målsætninger på klimaområdet. Vi er glade for, at der er afsat penge til grønne innovationspartnerskaber, hvor vi i fællesskab kan løse de komplekse problemstillinger vi står overfor. Det var blandt andet noget, som Klimapartnerskabet anbefalede.”

”Ligeledes er det særlig positivt at den myndighedsrelaterede forskning i fx emissioner og udtagning af lavbundsjorde prioriteres med næsten 40 mio. kr.. Forskningen på de områder er presset af årlige 2%-besparelser som pålægges Miljø- og fødevareministeriets forskningsbevillinger, og vi har arbejdet hårdt på at få besparelserne stoppet”.

Der afsættes desuden 469 mio. kr. til grøn forskning og teknologiudvikling under Innovationsfonden. Midlerne skal bl.a. dække strategisk forskning som understøtter grøn omstilling af landbrugs- og fødevareområdet. De strategiske midler er særdeles vigtige idet de bl.a. understøtter samarbejde mellem vidensinstitutioner og virksomheder.

Også penge til økologien

Der er i aftalen også afsat 50 mio. kroner til økologiforskning, der skal udvikle økologien i forhold til at levere endnu mere i forhold til såvel klima, biodiversitet og dyrevelfærd.

”Slutteligt er det utrolig positivt at aftaleparterne har prioriteret at løfte indsatsen til økologiforskning. Med de målsætninger regeringen og støttepartierne har med fordobling af økologien frem til 2030, er der et større behov for forskning og faglig udvikling end nogensinde før,” slutter Anne Lawaetz Arhnung.

Seneste nyt fra lf.dk