Landbrug & Fødevarer ser potentiale i eksportpakken

Fødevareklyngen ser gode muligheder i regeringens netop offentliggjorte eksportpakke. Der er fortsat brug for indsats for eksporterhvervene, og hurtig implementering af de nye initiativer er vigtig, lyder vurderingen.

Den netop offentliggjorte eksportpakke fra regeringen indeholder flere forbedringer for fødevareklyngen, lyder vurderingen fra adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung.

”Det er positivt, at der efter et intenst forløb via de otte genstartsteams nu, med bred politisk opbakning, er aftalt en særlig håndsrækning til eksporterhvervene. Det er en håndsrækning, der indeholder en række fremadrettede initiativer, som kan styrke eksporten og den grønne omstilling. Nu er der brug for en hurtig implementering, som sikrer, at de gode forslag omsættes til handling,” siger Anne Lawaetz Arhnung.

Hun forklarer, at fødevareklyngen er særlig glade for den styrkede fokus på digitale løsninger, herunder digitalisering af eksportcertifikater samt udsigten til tilbageføringen af det særlige gebyr på eksportcertifikater.

”Aftalen er en glædelig nyhed for dansk eksport og fødevareklyngen. Særligt at der lægges op til en tilbagebetaling af opkrævede gebyrer på eksportcertifikater. Det giver helt konkret 13 mio. kr. tilbage til fødevareklyngen,” Anne Lawaetz Arhnung.

Eksportaftalen omfatter også tiltag, der kan tilgodese det store behov for bedre og mere risikovillige eksportkreditfaciliteter via Eksportkreditfonden. Dertil kommer en generel forbedring af informationsniveauet og smidiggørelsen for erhvervsrejser, som Landbrug & Fødevarer hilser velkommen.

”Vi har fortsat behov for et stærkt fokus på at sikre eksporten og dermed den afledte beskæftigelse og indtjening til vores velfærd. Fødevareklyngen eksporterer 70 % af produktionen, og vi har fortsat mange forslag til en yderligere styrkelse og genstart af eksporten, som løbende vil blive bragt op,” siger Anne Lawaetz Arhnung.

Seneste nyt fra lf.dk