Den nye bestyrelse i Økologisektionen efter valget ved årsmødet i økologisektionen torsdag den 22. oktober, hvor formandskabet og fire bestyrelsesmedlemmer var på valg. (Foto: Søren Vang)

Ny bestyrelse i Økologisektionen

Der var fire bestyrelsesmedlemmer på valg ved Økologisektionens årsmøde.

Økologisektionen årsmøde blev torsdag afholdt på Asmildkloster Landbrugsskole, og her var der blandt andet valg til bestyrelsen.

Fire bestyrelsesmedlemmer samt formand og næstformand var på valg. Grundet corona-situationen blev valget gennemført digitalt via deltagernes egen telefon/tablet/pc fra mødesalen på Asmildkloster Landbrugsskole, mens stemmeberettigede medlemmer, der er særligt sårbare/i særlig risikogruppe, og derfor ikke kunne møde op på Asmildkloster Landbrugsskole, fik muligheden for at stemme hjemmefra.

Formandskabet for økologisektionen bestod inden årsmødet formand Hans Erik Jørgensen og næstformand Thomas Helle, og sådan forholder det sig stadig, da de begge blev genvalgt uden modkandidater.

Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg, og her var der kampvalg, hvor valget endte med fire genvalg til Anders Steensgaard, Esben Møller Xu, Ole Olsen og Tobias Hausted.

Landbrug & Fødevarers Økologisektions bestyrelse ser nu således ud:

Formand: Hans Erik Jørgensen, Haarby, Fyn

Næstformand: Thomas Helle, Tjæreborg ved Bramming

Bestyrelsesmedlemmer:

Jette Jørgensen, Vejle

Lene Fløe Møller, Ringkøbing

Anders Steensgaard Sørensen, Billund, genvalgt

Esben Møller Xu, Årre ved Varde, genvalgt

Ole Olsen, Holmegaard, Næstved, genvalgt

Per Bundgaard Hansen, Vadum, Aalborg

Thomas Vang Jørgensen, Hobro

Tobias Hausted, Rødding, genvalgt

Michael West Hansen, Idestrup, suppleant, genvalgt

Seneste nyt fra lf.dk