Erstatning i Beder-sag går til Overtaksation

De fleste lodsejere i sagen om forbud mod brug af pesticider i et område i Beder syd for Aarhus har valgt at tage størrelsen af erstatningen videre til Overtaksationskommissionen.

Taksationskommissionen forhøjede for nyligt kommunens tilbud med 50 procent fra 6 til 9 kr. pr. kvm. Det er dog fortsat ikke fuld erstatning, og derfor vælger de fleste lodsejere altså at tage sagen videre til næste instans, som er Overtaksationskommissionen.

De resterende kan dog ikke slippe sagen. Aarhus Kommune har nemlig også valgt at gå til Overtaksationskommissionen.

- Jeg så gerne, at kommunen ville respektere, at der blandt lodsejerne er et par stykker som af forskellige årsager ønsker at stoppe her med Taksationskommissionens kendelser fra august. Nu er vi nødt til at behandle alle sagerne igen i Overtaksationskommissionen. Det er vi selvfølgelig også klar til, for der er fortsat ikke tilkendt fuld erstatning, siger Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer.

Hun peger på, at der i Taksationskommissionen blev afgivet dissens. Et medlem ønskede, at erstatningen skulle være på 10,5 kr. pr. kvm. Landbrug & Fødevarer har beregnet tabet til mellem 13 og 15,5 kr. pr. kvm.

- Vi har tiltro til, at Overtaksationskommissionen vil gå meget grundigt til værks for at udmåle erstatningerne. I den forbindelse skal områdets forpagtningsafgifter blandt andet belyses yderligere for at vise, hvad man kan forvente at opnå for arealet omfattet af forbuddet mod konventionel drift, siger Charlotte Bigum Lynæs.


Seneste nyt fra lf.dk