Ny rapport viser problemerne med en ensartet Co2-afgift

En ny rapport fra PwC er i dag blevet offentliggjort. Rapporten bekræfter, at en CO2-afgift kan have fatale konsekvenser for landbruget i Danmark, hvis afgiften ikke tager hensyn til branchespecifikke forhold.

Det er Axcelfuture og PWC, der har beregnet konsekvenserne af en CO2-afgift med udgangspunkt i en afgift på 1.250 kroner pr. ton udledt CO2.

I rapporten har man brugt Klimarådets anbefalinger og Small Great Nations klimaudspil som udgangspunkt for beregningerne.

Beregningerne viser, at landbruget i Danmark vil blive hårdt ramt. Rapporten peger desuden på de udfordringer, som særligt gælder for landbruget, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er nogen reelle alternativer til de biologiske processer, som landbruget i dag er afhængig af, når der skal produceres fødevarer i verdensklasse. 

Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung, er ikke overrasket over rapportens konklusioner.

- I landbruget og fødevaresektoren er vi meget bevidste om, at vi står overfor nogle særlige udfordringer, når det kommer til at fortsætte den grønne omstilling. Fødevareproduktion er kompliceret og indeholder mange biologiske processer. Vi kan ikke fra den ene dag til den anden stoppe de processer, uden at det går udover vores produktion og erhvervets konkurrenceevne.  

Landbrug & Fødevarer har i Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren afleveret initiativer, som kan nedbringe sektorens klimapåvirkning med 62 procent i 2030. 

Desuden har Landbrug & Fødevarer præsenteret en målsætning om klimaneutralitet i 2050. 

- Vi vil være klimaneutrale i 2050. Vejen derhen kræver forskning og udvikling, og denne rapport understreger netop, at hvis vi bare lægger store afgifter på erhvervet, vil vi ikke kunne klare os i konkurrence med udlandet. Det vil i værste fald lukke vores erhverv med tab af arbejdspladser og velfærd til følge, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Læs mere og download rapporten her.

Seneste nyt fra lf.dk