Overtaksation i Egedal-sag må udskydes

Syv lodsejere i Egedal Kommune kommer til at vente endnu længere på, at Overtaksationskommissionen vurderer størrelsen af deres erstatning for ikke måtte sprøjte deres marker i et område ved Bjellekær Kildeplads.

Sagen skulle for Overtaksationskommissionen tirsdag og onsdag, og eksperter fra; Agrovi, SEGES, Velas, og VKST samt advokat Håkun Djurhuus har lavet et omfattende forberedelsesarbejde. Nu kommer sagen imidlertid først for til november.

Årsagen til udskydelsen er, at kommunens advokat har rettet henvendelse til L&F og bedt om udsættelse, og det har man efter drøftelser med lodsejerne imødekommet.

- Vi har ventet længe, faktisk lige siden Taksationskommissionen traf afgørelser i november og december 2019 efter næsten 12 måneders sagsbehandling. Derfor er det selvfølgelig også utrolig ærgerligt at sagen nu yderligere udskydes, siger Charlotte Bigum Lynæs.

Taksationskommissionen stadfæstede i sin kendelse kommunens afgørelse, hvilket ikke var en acceptabel afgørelse for lodsejerne.

- Det var på ingen måde et tilfredsstillende udfald, og derfor gik vi til Overtaksationskommissionen. I mellemtiden har taksationskommissionens afgørelse fra Beder bragt os videre i retning af, at forbuddene har en så indgribende virkning, at værditabet er markant større end de tilbudte erstatninger afspejler, siger Charlotte Bigum Lynæs.

 


Seneste nyt fra lf.dk