Ny samfundspris hylder medlemmernes indsats for lokalsamfundet

L&F har indstiftet ”Landbrugets Samfundspris”, som fremadrettet skal sætte fokus på den store forskel vores medlemmer gør lokalt på tværs af landet. Fællesnævneren er sammenhængskraft, og ved at fortælle om de bedste eksempler vil vi både skabe stolthed blandt medlemmerne og endnu bredere opbakning i befolkningen.

Vi kender alle sammen de mennesker, der går den ekstra meter. Dem der tager initiativer i lokalsamfundet, altid giver en hånd til fællesskabet, og som rækker ud til dem, der har brug for støtte. Hverdagens helte der er med til at kitte samfundet sammen.

Mange af L&F’s medlemmer er blandt dem, som gør en positiv forskel for sammenhængskraften i lokalsamfundene, og dem vil organisationen nu hædre med en ny pris, ”Landbrugets Samfundspris”.

”At bruge tid, energi og ressourcer på at bidrage til fællesskabet eller give en ekstra hånd med, hvor det giver mening, er jo en helt naturlig ting for mange af vores medlemmer. Men det er jo også en del af landbokulturen, at det ikke er noget, man går og praler med. Det er bare en naturlig del af at være en del af et lille samfund. Vi vil gerne sætte fokus på medlemmernes betydning for udvikling, kultur og livskvaliteten over hele landet”, siger Lisbeth Olsgaard, brandingchef i L&F.

Lige nu er man begyndt at efterlyse de gode kandidater til den første udgave af prisen, som uddeles den 10. november til L&F's delegeretmøde.

Relevante kandidater har gjort en konkret indsats, som på den ene eller anden måde har gjort en markant, positiv forskel i lokalområdet i forhold til udvikling, natur, kultur, livskvalitet eller fællesskab. Der kan både være tale om at tage aktiv del i, understøtte eller hjælpe i forhold til lokalt foreningsarbejdede eller engagere sig med klubber, skoler eller andre institutioner. Der kan også være tale om en indsats konkret knyttet til kandidatens landbrug, hvor man byder lokalområdet inden for, gør en ekstra indsats for dialog eller giver adgang til naturoplevelser. Alt i alt lægges der vægt på, at kandidaten har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for det lokale fællesskab.

”Den vigtigste præmis er, at kandidaten gør noget for sammenhængskraften og sit lokalsamfund. Gennem vores mangeårige arbejde med landbrugets omdømme har vi haft fokus på at vise alle de sider af erhvervet som ikke nødvendigvis er så kendte. Nu går vi spadestikket dybere, og går på jagt efter de dejlige, menneskelige historier som jo ligger så dybt i vores DNA, nemlig det at hjælpe andre mennesker, lokalsamfundet, at give ud af vores menneskelige overskud til gavn for samfundet. Vi begynder nu at samle kandidater ude fra landet, og har sammensat en jury, som kårer årets vinder”, siger Lisbeth Olsgaard.

Årets vinder får ikke kun æren og et enormt klap på skulderen. Med hæderen følger også en fest, hvor man kan samle venner, hjælpere og hele lokalsamfundet. Festtelt, kokke og musik er en del af den pakke, der skal gøre prisfesten til en værdig fejring af årets prisvinder. Om festen skal holdes i maskinhuset, på torvet, eller på sportspladsen afgør prisvinderen naturligvis selv.

”Jeg glæder mig helt vildt til at se de forhåbentlig mange forslag. Jeg ved jo gennem mange år i L&F, hvor mange herlige og utrættelige ildsjæle, som vi har i medlemskredsen. Og jeg er rigtig glad for, at vi nu kan sætte ekstra spot den kæmpestore indsats, de gør for fællesskabet”, siger Lisbeth Olsgaard.

Man kan læse meget mere om ”Landbrugets Samfundspris” og nominere et medlem ved at gå ind på lf.dk/samfundspris

Seneste nyt fra lf.dk