Brexit: Handelsaftale mellem EU og UK om de fremtidige relationer

Handel med Storbritannien kan foregå uden told og kvoter fra 1. januar. Men der indføres grænsekontrol, som det kendes fra handel med andre tredjelande.

Den 24. december lykkedes det efter langstrakte forhandlinger at nå til en enighed mellem EU og Storbritannien (UK) om de fremtidige relationer. En omfattende aftaletekst fastlægger rammerne, da UK forlod det indre marked efter den 31. december 2020.

”Det er meget glædeligt, at vi nu har en aftale mellem EU og UK om de fremtidige relationer. Det er en stor lettelse at disse historiske og vanskelige forhandlinger er landet på en balanceret måde der skaber mere ro og begrænser den usikkerhed, som har eksisteret blandt virksomheder, som eksporterer til England, ” siger Anne Arhnung, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer.

Aftaleteksten omfatter mere end 1.200 sider, og arbejdet i gang, men enkelthederne mangler fortsat en dybere undersøgelse og vurdering. I den kommende tid vil der være et tæt samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og de relevante ministerier for at komme helt i dybden med detaljerne af aftalen, og det der står med småt.

For fødevareklyngen spiller følgende hovedelementer i aftalen en afgørende rolle:

Samhandlen mellem UK og EU vil fortsat foregå uden anvendelse af told og kvoter. De frygtede høje toldsatser på landbrugs- og fødevarer er heldigvis aflyst i aftalen.

EU har arbejdet for at sikre lige konkurrencevilkår (level playing field) som forudsætning for at give UK adgang til det indre marked uden told mv. De er i stort omfang garanteret.

Konstateres forvridning af konkurrence kan parterne indføre sanktioner overfor hinanden.

På fiskeriområdet er der indgået en aftale foreløbig frem til juni 2026, som indebærer, at fiskere fra EU fra 1. januar 2021 i gennemsnit må fange 25 % færre fisk i britisk farvand. Efter juni 2026 vil der være årlige fiskeriforhandlinger.

Undgår "hard Brexit"

Aftalen betyder, at et ”hard Brexit” er undgået, men der opstår alligevel forandringer i samhandlen fra årsskiftet.

UK udtrådte fra 1. januar af det indre marked og bliver derfor behandlet som et 3. land handelsmæssigt. Det indebærer, at samhandel er omfattet af certifikater, og der gennemføres veterinær- og plantesundhedsmæssig kontrol ved grænserne.

Der er blevet etableret en ny grænsekontrol-post i Esbjerg havn, som er funktionsdygtig fra 1. januar 2021. Som udgangspunkt fortsætter samhandlen med UK fra 1. januar 2021 med de regler for papirgange, certifikater og grænsekontrol, som kendes fra handel med andre 3. lande. Det vil medføre mere besvær og supplerende omkostninger, men barriererne og omkostningerne er langt mindre end frygtet.

Har du spørgsmål til, hvordan vilkår for samhandlen ændres? Kontakt Landbrug & Fødevarers rådgivere her.

Seneste nyt fra lf.dk