Danmark Eksportkredit (EKF) har annonceret, at man øger risikovilligheden i eksportkreditterne. (Foto: Peter Prik Larsen/L&F)

Mere risikovillig eksportkredit er godt nyt for fødevareklyngen

Det er godt nyt, at Danmark Eksportkredit øger risikovilligheden i eksportkreditterne, mener Landbrug & Fødevarer, der har arbejdet hårdt for aftalen.

Danmark Eksportkredit (EKF) har annonceret, at man øger risikovilligheden i eksportkreditterne. Det gælder både de markeder, hvor EKF allerede yder eksportkreditter til grund for danske virksomheders eksportsalg, men også en række nye markeder, hvor EKF ikke tidligere har ydet eksportkreditter. 
Annonceringen er et resultat af den eksportpakke, som blev indgået i oktober 2020, hvor EKF blev tildelt 125 mio. kr. til at understøtte danske virksomheders eksport til mellem- og højrisikomarkeder. 

Landbrug & Fødevarer har været meget aktivt involveret i arbejdet med eksportpakkerne i 2020, som bl.a. ligger til grund for beslutningen om at tildele EKF flere midler, og vil også fortsat have et skarpt fokus på den del af eksportfremmeindsatsen, som knytter sig til eksportkreditterne. 

- En fleksibel og smidig adgang til eksportkreditter med den nødvendige risikovillighed fra statens side er et vigtigt bidrag til at fremme eksporten fra den danske fødevareklynge. Det gælder ikke mindst de virksomheder, der sælger udstyr til landbrugs- og fødevareproduktion på en række nære og fjerne eksportmarkeder. Vi skal i den sammenhæng huske på, at eksporten af dansk udstyr og løsninger til landbrugs- og fødevareproduktion udgør et vigtigt bidrag til den grønne omstilling globalt, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen. 

Tæt samarbejde med EKF om eksportindsatsen

EKF deltager løbende i eksportfremstød arrangeret af Landbrug & Fødevarer, der siden 2017 har indgået i et tæt samarbejde med EKF om udviklingen af et nyt shopping line-koncept. Konceptet skal åbne for en mere målrettet brug af EKF’s ydelser til eksport til en række markeder i Latinamerika, hvor der er en god efterspørgsel efter danske løsninger til landbrugs- og fødevareproduktion.

- Vi ser et rigtig godt potentiale i at øge indsatserne i forhold til Latinamerikanske lande, men bestemt også lande i Asien som Filippinerne, Indonesien, Kina, Thailand og Vietnam. De er alle omfattet af lempelser i EKF’s krav til eksportkreditter og bliver derfor mere interessante med den nye pakke, slutter Flemming Nør-Pedersen.  

Læs mere om annonceringen på EKFs hjemmeside. 

Seneste nyt fra lf.dk