Nyt samarbejde skal sikre mere genanvendelse af plastik i landbruget

Et nyt sektorsamarbejde mellem Miljøministeriet og Landbrug & Fødevarer skal realisere potentialet for mere genanvendelse af landbrugsplastik. Samarbejdet bidrager til klimaindsatsen for en grøn affaldssektor og øget cirkulær økonomi.

Plastikfolie til overdækning af ensilage og halm, plastnet over afgrøderne for at beskytte dem, plasttunneler til drivhuse og foderbøtter. Vi bruger i dag plastik til rigtigt mange ting, og der bliver brugt meget af det - også i det danske landbrug. Med regeringens "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" er der sat et ambitiøst mål for landbrugsområdet om, at 50 % af al plastikaffald skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 80 % i 2030. I dag indsamles og genanvendes cirka en fjerdedel af plastikaffaldet i landbruget, men der er potentiale for mere.

Derfor indgår Miljøministeriet, via Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen, nu et samarbejde på landbrugsområdet med Landbrug & Fødevarer. Sektorsamarbejdet skal kigge på mulige konkrete løsninger på tværs af værdikæden. Det betyder, at vigtige aktører i landbruget - plastfolieforhandlere, affaldsproducenter, indsamlere, landmænd og genanvendere m.fl. - vil blive inddraget i at finde gode løsninger.

- Alt for meget plastik ender i dag i de store forbrændingsovne. Vi skal genbruge og genanvende langt mere af det, end vi gør i dag. Her kan landbruget også gøre en stor forskel. Med dette samarbejde får vi skabt nogle initiativer og cases, der kan fungere som gode eksempler for hele landbruget. Det er endnu et vigtigt skridt mod en grøn affaldssektor og en cirkulær økonomi. Jeg er rigtig glad for, at landbruget er med, for det er en stor opgave, som vi skal løse sammen. Jeg ser frem til samarbejdet med landbruget om at få mere genanvendt plastik, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Hos Landbrug & Fødevarer ser man også frem til samarbejdet. 

- Indsatsen for mindre plastik og mere genanvendelse er et led i vores arbejde med bæredygtighed og erhvervets målrettede indsats mod at blive klimaneutrale i 2050. Danske landmænd vil gerne gøre en indsats for mere genanvendelse og mindre afbrænding. Derfor er der netop brug for samarbejde og en fælles indsats mellem plastleverandører, erhvervet, myndighederne og dem, der håndterer affald, så det bliver lettere at sortere og genanvende, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

For at sikre fremdrift i arbejdet og inddrage aktørerne på området, vil der blive oprettet et sekretariat. Sekretariatet for sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos SEGES, som er landbrugets innovations- og videnscenter.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver i Miljøministeriet, Nina Maria Klok, 24 96 81 57, nimkl@mim.dk
Landbrug & Fødevarers pressevagt: 33 39 45 20

Fakta:

  • Miljøministeriet indgår, via Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen, et sektorsamarbejde på landbrugsområdet sammen med Landbrug & Fødevarer. Sektorsamarbejdet skal sikre mere genanvendelse af plastik i landbruget og kigge på mulige konkrete løsninger på tværs af værdikæden. 

  • Danmark skal gå forrest i en omstilling til en cirkulær økonomi, og der er et godt samarbejde vejen frem. Der bliver derfor også lavet lignende samarbejde med andre brancher, så som byggebranchen, detailbranchen og restaurationsbranchen.
 

Seneste nyt fra lf.dk