Blandet succes på årets optag på jordbrugs- og fødevareuddannelserne

I dag har 67.425 ansøgere fået besked om, at de kan begynde på en videregående uddannelse. 1706 af dem begynder på en uddannelse, som er særlig relevant for jordbrugs- og fødevaresektoren. Det svarer nogenlunde til 2020 tallet.

Nye tal for optagelse på videregående uddannelser viser, at optaget på jordbrugsteknologuddannelserne samlet stiger. Det samme gælder at bacheloruddannelsen i Fødevarer og ernæring på Københavns Universitet fastholder et højt optag med 102 nye studerende.  

Det glæder siger Morten Andersen Linnet, chefkonsulent, Forskning & Uddannelse, Landbrug & Fødevarer.

- Det er afgørende for en bæredygtig og innovativ udvikling af fødevareerhvervet, at vi forstår at tiltrække de bedste hjerner og engagerede unge til de uddannelser, som retter sig imod erhvervet. Hvad enten kandidaterne direkte kommer til at arbejde i vores landbrugsrådgivning, i vores fødevarevirksomheder, som planteforædlere eller i grovvaresektoren. Eller de finder ansættelse hos myndigheder eller uddannelses- og forskningssektoren. Der bliver brug for endnu flere talenter de kommende år til at indfri de store potentialer og udfordringer, som ligger i den danske fødevareklynge, siger han.

Det er dog bekymrende, at vigende optag på de lange videregående uddannelser i jordbrugsvidenskab (Naturressourcer på KU og Agrobiologi på AU), må notere fald i optaget. Det samme gælder bacheloruddannelsen i miljø- og fødevareøkonomi på KU. Bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab (KU) fastholder et fint optag og Veterinærmedicin er igen topscorer.

- Vi håber nu at nogle af de mange unge, som ikke har fået plads på deres ønskeuddannelse, kigger på nogle af de uddannelser, der endnu har ledige pladser. Vi ser ofte et stort efteroptag frem til studiestart i september. Da uddannelserne rettet mod jordbrugs- og fødevareområdet tilbyder fantastiske muligheder for at beskæftige som med emner som gør en forskel for vores sundhed, miljø, grøn omstilling, klima m.v. er vi sikre på at lidt mere information kan gøre flere interesseret i uddannelserne.

Derfor har vi bl.a. etableret kampagnen ”Future food”. Future Food er fødevarebranchens fælles kampagneindsats målrettet rekruttering til uddannelser. Sammen med danske organisationer og virksomheder kæmper vi for at få de skarpeste hænder og dygtigste hjerner til at bekæmpe klimaudfordringer og samtidig sikre, at alle får mad på bordet, siger Morten Andersen Linnet.

Læs mere på www.futurefood.nu

 

Seneste nyt fra lf.dk