Årsrapport 2020

I Årsrapporten 2020 kan du læse mere om udviklingen i Landbrug & Fødevarers aktiviteter og økonomiske forhold i det forgangne år.

2020 var på mange måder et turbulent corona-år, men med en omsætning på 2,3 mia. kr. kom Landbrug & Fødevarer ud med et flot resultat på 38 mio. kr.

Landbrug & Fødevarer udgiver hvert år vores årsrapport. Rapporten indeholder beretninger om vores hovedaktiviteter i 2020 inden for områderne; politisk interessevaretagelse, innovation og vidensudvikling, eksportfremme, rådgivning, produkter og service, klima samt vores organisation og er skabt i et format, der muliggør sammenligning på tværs af år.

I rapporten kan du yderligere finde en beretning om udviklingen i de økonomiske forhold, samt selvfølgelig årsregnskab for både moderforeningen og koncernen.

Hent Årsrapporten 2020 (pdf)

God læselyst.

Læs også: Rapport om samfundsansvar 2020 (pdf)
Læs også: Tidligere årsrapporter

Seneste nyt fra lf.dk