L&F siger velkommen til "Next Generation"

Landbrug & Fødevarer har udarbejdet en strategi for 2021-2023. Navnet er ”Next Generation”, hvor medlemmer, politisk interessevaretagelse og innovation står centralt.

Mange landmænd og fødevarevirksomheder ved, hvor vigtig en strategi er for at hæve sig over den daglige drift, udvikle sig, se nye forretningsområder, produkter- og forbedre de nuværende. 

Den nye strategi er udarbejdet for at sikre, at Landbrug & Fødevarer udvikler sig i takt med tiden og til gavn for medlemmerne.

Strategiens pejlemærker er:

 • En stærk samfundskontrakt
 • Nye partnerskaber
 • Bred medlemskreds
 • Fremtidssikret finansiering og 
 • Nye kompetencer

Pejlemærkerne skal sikre, at L&F kan opfylde sine kerneopgaver: 

 • Politisk interessevaretagelse for hele erhvervet
 • Innovation og videnproduktion
 • Branding
 • Rådgivning
 • Data og digitalisering af den danske fødevareklynge
 • Tiltrækning og fastholdelse af medlemmer

Serviceringen af og opbakningen fra de nuværende medlemmer skal fortsat udbygges, og L&F skal vise potentielle medlemmer – både i landbruget, blandt fødevarevirksomheder og blandt mere uopdyrkede følgeindustrier som biovirksomheder– gevinsten af medlemskab. Hvad angår primærmedlemmerne bliver et endnu tættere samarbejde, dialog og arbejdsfordeling mellem L&F og foreningerne afgørende. 

Formålet med den nye strategi er at fastholde og understøtte de medlemmer, vi allerede har, samtidigt med at tiltrække nye medlems- og kundegrupper. Tilgangen er at vise omverdenen, at det kan betale sig at være kunde og medlem i L&F.

Stærke alliancer

L&Fs stærke evner inden for politisk interessevaretagelse er med til at fastholde og få nye medlemmer. Og den mest effektive politiske interessevaretagelse er at søge dialogen og indflydelse, men vise kant når det er nødvendigt. Alliancer vil være en central del af strategien, hvorfor vi skal være en værdifuld partner for Folketing, regering og administration.

Landbrugets innovation og rådgivning er unik 

Lige så centralt for Landbrug & Fødevarers primærmedlemmer er den skarpe rådgivning forankret i DLBR-systemet, og hvor megen viden udvikles i landbrugets eget innovationscenter, SEGES.

Et stigende internationalt samarbejde med videnscentre, universiteter og andre partnere skal sørge for, den nyeste viden og digitale løsninger flyder til den danske fødevareklynge. 

Det er også derfor, at strategien har et engelsk navn. Det er for at signalere et skifte, hvor det internationale perspektiv er en styrkeposition, vi gerne vil sætte endnu mere fokus på.

 

Seneste nyt fra lf.dk