L&F siger velkommen til "Next Generation"

I denne uge fik Landbrug & Fødevarer ny strategi for 2021-2023. Navnet er ”Next Generation”. Medlemmer, politisk interessevaretagelse og innovation står centralt.

Mange landmænd og fødevarevirksomheder ved, hvor vigtig en strategi er for at hæve sig over den daglige drift, udvikle sig, se nye forretningsområder, produkter- og forbedre de nuværende. 

”Den nye strategi laver vi for at sikre, at Landbrug & Fødevarer som organisation udvikler sig i takt med tiden og til gavn for medlemmerne. Når danske topprofessionelle landmænd flytter bæredygtig fødevareproduktion til et nyt verdensledende niveau, så skal vi selvfølgelig være med som vidensudvikler og interesseorganisation hele vejen – og gerne lede vejen,” fastslår adm. direktør i L&F Anne Lawaetz Arhnung.

Strategiens pejlemærker er:

 • En stærk samfundskontrakt
 • Nye partnerskaber
 • Bred medlemskreds
 • Fremtidssikret finansiering og 
 • Nye kompetencer

Pejlemærkerne skal sikre, at L&F kan opfylde sine kerneopgaver: 

 • Politisk interessevaretagelse for hele erhvervet
 • Innovation og videnproduktion
 • Branding
 • Rådgivning
 • Data og digitalisering af den danske fødevareklynge
 • Tiltrækning og fastholdelse af medlemmer

Serviceringen af og opbakningen fra de nuværende medlemmer skal fortsat udbygges, og L&F skal vise potentielle medlemmer – både i landbruget, blandt fødevarevirksomheder og blandt mere uopdyrkede følgeindustrier som biovirksomheder– gevinsten af medlemskab. Hvad angår primærmedlemmerne bliver et endnu tættere samarbejde, dialog og arbejdsfordeling mellem L&F og foreningerne afgørende. 

”Den nye strategi skal fastholde og understøtte de medlemmer, vi allerede har, samtidig med at vi tiltrækker nye medlems- og kundegrupper, der har en voksende økonomisk og samfundsmæssig betydning. Det sikrer dels vores legitimitet som erhvervsorganisation dels øger muligheden for nye forretningsområder for landmanden og hans forarbejdningsvirksomheder,” siger Anne Lawaetz Ahrnung og fortsætter:

”Den helt overordnede tilgang er naturligvis at vise omverdenen, at vi har attraktive ydelser og produkter, og at det giver mening og kan betale sig at være kunde og medlem her. Og ja, jeg mener også kunde – for medlemmerne køber jo adgang til rådgivning, netværk og services gennem deres kontingent udover at få en afgørende national og international politisk interessevaretagelse."

Stærke alliancer

L&Fs stærke evner inden for politisk interessevaretagelse er med til at fastholde og få nye medlemmer. Og den mest effektive politiske interessevaretagelse er at søge dialogen og indflydelse, men vise kant når det er nødvendigt. 

”Vi skal være en værdifuld partner for Folketing, regering og administration, fordi vi opleves som løsningsorienterede, samtidig med, at vi stiller krav på erhvervets vegne. Det skal være vores kontrakt med samfundet,” understreger Anne Lawaetz Arhnung.

Alliancer vil være en central del af strategien.

”Det styrker klart vores budskaber, når vi ikke står alene med dem. Et meget aktuelt eksempel er her i landbrugsforhandlingerne, hvor vores samarbejde med Fødevareforbundet NNF og Landdistrikternes Fællesråd om arbejdspladser uden for de store byer skaber en stærk alliance. Den alliance giver gennemslagskraft og lydhørhed på begge fløje i Folketinget,” mener Anne Lawaetz Arhnung.

Landbrugets innovation og rådgivning er unik 

Lige så centralt for Landbrug & Fødevarers primærmedlemmer er den skarpe rådgivning forankret i DLBR-systemet, og hvor megen viden udvikles i landbrugets eget innovationscenter, SEGES.

”Vi skal være de dygtigste i verden til at bruge og omsætte ny viden til konkrete brugbare løsninger i erhvervet”, fastslår Anne Lawaetz Arhnung.
Et stigende internationalt samarbejde med videnscentre, universiteter og andre partnere skal sørge for, den nyeste viden og digitale løsninger flyder til den danske fødevareklynge. 

Og det leder os hen til at forklare, hvorfor strategien har et engelsk navn. 

”Det har den, fordi vi vil gerne signalere et skifte. Vi har valgt den engelske titel, fordi netop det internationale perspektiv er en styrkeposition, som vi gerne vil sætte endnu mere fokus på.” 

Ny strategi

Next Generation: L&F har fået ny virksomhedsstrategi for 2021-2023. Den hedder Next Generation. Det er en medarbejderstrategi målrettet de ansatte i Landbrug & Fødevarer.

Medlemmer: Målet er mest mulig værdi for medlemmer – og dermed få flere medlemmer af L&F. Det øger gennemslagskraften i den politiske interessevaretagelse og i de tilbud, organisationen kan tilbyde medlemmerne. 

Innovation: Skarp innovation og vidensudvikling med konkret udbytte i marker og stalde er centralt. Digitalisering og internationalisering er fundamentet.


Seneste nyt fra lf.dk