Foto: L&F

International forskerkritik af kvælstofmål fra Aarhus Universitet

I efteråret 2020 indgik SEGES en aftale med fire udenlandske forskere om at foretage en uafhængig vurdering af den danske fremgangsmåde når det kommer til fastsættelse af kvælstofmålene. Rapporten er netop udgivet og kritiserer det faglige grundlag.

I forbindelse med rapportens udgivelse har en af forskerne bag været til foretræde i Folketingets miljøudvalg i dag. 

I analysen konkluderes det, at når man i Danmark anvender forskellige referencer for ålegræs og algevækst (klorofyl), og referencer der er fremkommet på forskellig måde, så er der ikke den overensstemmelse, som direktivet kræver, og en korrekt implementeringsindsats er således udelukket.

Analyserne er udført af følgende fire forskere:

  • Juridisk perspektiv: Geert van Calster, Professor, Katolske Universitet Leuven, Belgien
  • Juridisk perspektiv: Kathleen Garnett, Cand.jur., PhD studerende ved Wageningen Universitet, Nederlandene
  • Marinbiologisk perspektiv: João G. Ferreira, Professor, New University of Lisbon, Portugal
  • Kvælstoftilførsel perspektiv: Oene Oenema, Professor, Wageningen Universitet, Nederlandene

Arbejdet blev udført ved udarbejdelse af tre særskilte rapporter for hvert område og en fælles rapport, der opsummerer og samler resultaterne.
 
Læs mere om resultaterne og hent rapporterne her.

Seneste nyt fra lf.dk