Global Klima-Task Force skal levere globale klimareduktioner

Det danske klimabidrag kan tælles i promiller. Med globale klimaløsninger kan vi levere procenter. Hvis arbejdet for et bedre klima skal batte, skal vi tænke globalt og sikre CO2-reduktioner, der kan tælles ud over Danmarks grænser. Derfor nedsætter Landbrug & Fødevarer Den Globale Klima-Task force, der skal udvikle konkrete initiativer til at minimere drivhusgasudledninger på globalt plan.

Danmark står for 0,1 pct. af verdens CO2-udledninger. Hvis vi for alvor vil klimakrisen til livs, så skal vi særligt tænke på tværs af landegrænser. Derfor nedsætter Landbrug & Fødevarer nu Den Globale Klima-Task Force, der skal udvikle konkrete initiativer til at minimere det globale klimaaftryk.

-Teknologier, produkter og know-how fra den danske fødevareklynge er af væsentlig betydning for at reducere udledningen fra fødevareproduktionen overalt i verden. Med et snævert hjemmefokus overser man denne betydning og samtidig risikerer vi, at vi blot flytter udledningerne til andre lande. Med et globalt fokus kan vi gøre en markant klimaforskel på verdensplan.

- Selvfølgelig skal vi reducere vores udledninger herhjemme. Men der er behov for øget politisk prioritering af den globale klimaindsats som supplement til vores nationale reduktionsmål på 70 pct. i 2030. Den danske fødevareklynge ønsker fortsat at være en del af løsningen på klimaudfordringen – både nationalt og globalt. siger Anne Lawaetz Arhnung, adm. Direktør, Landbrug & Fødevarer.

Den danske fødevareklynge leverer allerede globale klimaløsninger. Med dansk avlsmateriale kan man reducere en fjerdedel af udledningerne fra grisebestanden i Kina, når det genetiske materiale udnyttes fuldt ud. Eller man kan reducere metanudledningen med 33 pct. pr. liter mælk fra indiske malkekøer, hvis danske genetikløsninger anvendes i Indien. Og ser vi mod USA, kan danske biotek-løsninger inden for fjerkræsproduktion spare atmosfæren for hele 87 mio. ton CO2. Det svarer til at fjerne 18 mio. biler fra verdens veje og udgør meget mere end Danmarks samlede udledning på et år.

Med endnu flere danske klimaløsninger kan vi gøre en markant større forskel på klimakontoen i hele verden. Derfor er den nye globale klima-task force en fremstrakt hånd til de danske myndigheder om en styrket dansk klima-, eksport- og udviklingsindsats.

Formand for taskforcen er Kristian Hundebøll, CEO, DLG.

- Jeg ser frem til at igangsætte arbejdet i den nye klima-task force. Danmark kan ikke løse klimaudfordringerne alene, men vi både kan og skal være et foregangsland, der både inspirerer og udbreder kendskabet til vores grønne løsninger på internationalt niveau. Vi har igennem en årrække på tværs af det danske fødevareerhverv arbejdet intensivt på udviklingen af bæredygtige teknologier, og derfor er det også sund fornuft, at vi deler ud af vores grønne erfaringer, siger Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG, og fortsætter:

- Og så er jeg stolt af den styrke, som den danske fødevareklynge udviser ved, at 10 virksomheder på tværs af erhvervet er enige om vigtigheden af, at vi skal dele vores nationale succeser med resten af verden. For vi står stærkere i klimakampen, hvis vi samarbejder på tværs – det gælder både nationalt og internationalt.

Den Globale Klima-Task Force består af repræsentanter fra den danske fødevareklynge, der er førende i at levere løsninger, der reducerer klimaaftrykket globalt. De skal drøfte, hvordan den danske fødevareklynge i endnu højere grad kan være en del af løsningen på den globale klimaudfordring. Det vil munde ud i konkrete anbefalinger i form af for eksempel politiske tiltag og generelle udviklingsmuligheder. Den globale klima-task force færdiggør arbejdet i sensommeren 2021.


Seneste nyt fra lf.dk