Foto: Colourbox

Kvægformand: Vi skal være modige og ikke bange for at træffe beslutninger og skabe aktuelle dagsordener

En stærk samfundskontrakt, klimatiltag, bæredygtig udvikling, fællesskaber og modet til at sætte nye dagsordener. Det var centrale emner, da formanden og sektordirektøren for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, holdt deres årlige beretning om den danske kvægsektor anno 2021.

- For år tilbage talte vi meget om at effektivisere og producere. I dag taler vi om klimaindsatsen, ernæring, sundhed og forbrugertilfredshed. Og vi skal ligesom de tidligere generationer arbejde for at skabe de bedste rammer og resultater for jer kvægbrugere. Resultater, der gør, at de nye generationer i fremtiden kan kigge tilbage og sige, ”Hvor var det godt, at de kæmpede. Ellers havde vi ikke været, hvor vi er i dag”.

Sådan sagde Christian Lund, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, da han sammen med sektordirektør Ida Storm holdt den årlige beretning i forbindelse med Årsmøde for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Op mod 1200 lyttede med på beretningen, der kom omkring både den grønne dagsorden, klima og bæredygtighed, økonomi, smittebeskyttelse og fremtidens kvægrådgivning, fællesskabet og selvfølgelig den nye strategi for kvæg.

Bestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Kvæg har for strategiperioden 2021-2023 defineret fire strategiske pejlemærker, der peger mod fremtidens kvægbrug.
De fire pejlemærker er: konkurrencedygtige kvægbrug, sundhed og velfærd, en bæredygtig udvikling i kvægklyngen og en stærk samfundskontrakt.

- Vi er jo gensidigt afhængige af hinanden – kvægbruget og verden omkring os. Kvægbruget leverer naturligvis fødevarer af høj kvalitet og høj næringsværdi. Mælk og kød er en del af en sund og varieret kost, og efterspørgslen stiger globalt set. I Danmark sørger kvægbruget også for beskæftigelse til ca. 35.000 mennesker og en eksport på knap 25 mia. kr. Men samtidig ved vi godt, at det lugter, når gyllen skal ud på marken, og at store landbrugsmaskiner fylder meget på vejene. Derfor er vi gensidigt afhængige – kvægbruget og det omgivende samfund - og det skal vi være åbne omkring, sagde Ida Storm.

Hun kom i beretningen også ind på det øgede arbejde med klima og bæredygtighed.

- Det vigtige her er, at det er metanen – ikke koen – der er problemet. Og det er rigtig vigtigt. For metanen kan vi faktisk gøre noget ved, samtidig med at vi kan beholde de mange positive egenskaber, som koen har. Og forskere og virksomheder over hele verden arbejder på løsningerne.

- Helt grundlæggende er der to måder, vi kan angribe det på: En teknologisk, hvor vi fanger metanen, eller en biologisk, hvor vi forhindrer, at metanen bliver dannet. Teknologisk er vi bl.a. med i udvikling og test af biofiltre, der nedbryder metan på meget omkostningseffektiv vis. Potentialet er en reduktion af den samlede udledning fra malkekøernes stalde og gyllebeholdere på 20 procent, sagde sektordirektøren.

Herefter kom de to talere forbi udfordringer med vandplanerne, medicinforbrug, digitalisering samt økonomi og ledelse, inden det var tid til et kig i krystalkuglen for at se fremtidens kvægrådgivning.

- Jeg tænker selv meget over, at vi står på skuldrene af mange generationer før os, der giver dybe rødder og skaber stolthed om at arbejde med dansk kvægbrug. Det skal vi være ydmyge over for. Men vi skal også være modige. Og ikke være bange for at træffe nogle beslutninger og skabe aktuelle dagsordener, ligesom tidligere generationer gjorde det. Mod til at gå sammen om at levere det fremtidens kvægbrugere får brug for, sagde Christian Lund.


Seneste nyt fra lf.dk