Ny økologiplan fra EU-Kommissionen er faldet på plads


EU-Kommissionen har netop offentliggjort deres økologi-aktionsplan, der skal understøtte målsætningen om 25 pct. økologisk areal i EU i 2030. Der er særligt fokus på at øge markedet for de økologiske produkter og så lægges der op til, at alle medlemslande skal udarbejde økologistrategier med specifikke mål for, hvordan det enkelte land kan bidrage til den samlede målsætning.

Tre fokusområder

Aktionsplanen adresserer tre overordnede indsatsområder.

  1. Stimulering af markedet, der kan sikre en markedsdrevet efterspørgsel.
  2. Stimulere omlægning til økologisk produktion på tværs af EU og styrke hele værdikæden.
  3. Fokus på miljø- og klimaudfordringer og forbedring af økologisk landbrugs bidrag til bæredygtighed.

Prioriteringerne bliver godt modtaget i Landbrug & Fødevarer, der repræsenterer ca. 1.600 økologiske bedrifter.

”Det er glædeligt, at EU-Kommissionen har konkret fokus på, at det er markedet, der i sidste ende skal sikre omlægning til økologisk produktion. Det er afgørende for landmændenes sikkerhed og planlægning, at der er en vedholdende efterspørgsel efter de økologiske produkter,” siger Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer.

Danmark er verdensmestre i økologi

Gennem 23 konkrete indsatsområder vil EU-Kommissionen facilitere og støtte omlægningen, men den nationale udvikling skal drives i de enkelte medlemslande. Økologiandelen i EU var i gennemsnit på 8,5% i 2020, men varierer fra få procent i store lande som Polen og Rumænien til omkring 25 pct. i Østrig. Nogle indsatsområder er særligt målrettet landene, hvor økologiandelen er under EU-gennemsnittet. EU- Kommissionen vil afsætte midler, der både skal understøtte øget efterspørgsel via Kommissionens promotionmidler samt forsknings- og udviklingstiltag via EU's forskningsprogram, Horizon Europe.

I Danmark blev vi i 2020 kåret som verdensmestre i økologisk forbrug og det økologiske areal vokser hver år. Sidste år udgjorde det økologiske landbrugsareal 12 pct, og regeringen og dets støttepartier vedtog i 2019 en målsætning om at nå 20 pct. økologisk areal i 2030.

Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andersen, der også er formand for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe ser frem til at arbejde med de nye europæiske indsatsområder.

”Med planen vil Kommissionen sætte gang i gode tiltag, der styrker troværdigheden og som kan forbedre og mangfoldiggøre den økologiske produktion. Jeg er også meget glad for, at planen har indsatsområder, der målrettes arbejdsvilkår, lige vilkår mellem køn og gode muligheder for unge landmænd” siger Lone Andersen


”EU-Kommissionen har lagt en meget ambitiøs plan og det bliver en spændende udviklingsperiode. Jeg ser frem til at trække i arbejdstøjet og arbejde med planen både i Bruxelles og herhjemme. Jeg vil gøre mit for, at Kommissionen sikrer, at alle er klædt på til indsatserne”
, fortsætter hun.

Den nye aktionsplan skal første gang evalueres i 2024.

Seneste nyt fra lf.dk