Fødevareklyngen producerer til hele verden – men det starter lokalt

Fødevareklyngen bidrager med 189.000 arbejdspladser i Danmark og godt 10 pct. af arbejdspladserne i land- og yderkommuner. Med andre ord er landbrugs- og fødevareproduktionen med til at holde hjulene i gang i lokalsamfundene uden for de større byer. Det er arbejdspladser, som er afgørende for livet på landet.

Fødevareklyngen består af landbrugskomplekset, dvs. primærlandbruget og de tæt knyttede forarbejdningsindustrier (slagterier, mejerier samt sukker og stivelsesfremstilling). Herudover består fødevareklyngen af produktion af øvrige føde- og drikkevarer, agroindustri samt en række biobaserede produkter. Fødevareklyngens aktiviteter breder sig som ringe i vandet og skaber aktivitet i resten af økonomien - lige fra den lokale elektriker på gården, over bankmanden til vognmanden.

Seneste nyt fra lf.dk