Kommune modtager pris for lokal tilfredshed

Forud for kommunalvalget har Landbrug & Fødevarer for første gang uddelt prisen Det Gyldne Aks for stærk kommunal service. Lemvig Kommune modtog mandag prisen, der er givet på baggrund af en landsdækkende undersøgelse blandt 1.500 landmænd om deres tilfredshed med serviceniveauet.

Borgmester Erik Flyvholm (V) og 1. viceborgmester Kenneth Bro (A) modtog på vegne af Lemvig Kommune mandag d. 1. november prisen, der bl.a. hylder kommunen for understøttelse af livet på landet, sagsbehandling af ansøgninger og udtagning af lavbundsjorde.

Ud over at være kommunen med størst tilfredshed blandt landmænd, er Lemvig desuden den kommune i landet, hvor fødevareklyngen udgør den næststørste andel af den samlede beskæftigelse, svarende til 18,7 pct. Det gør det høje serviceniveau endnu vigtigere, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen:

"I mange kommuner leverer landbruget og fødevareklyngen rigtig mange af de lokale arbejdspladser. Dem kan vi kun bevare med et tæt og nært samarbejde, hvor begge parter leverer. Kommunal service er helt afgørende for, at landmændene og andre erhvervsdrivende trives i kommunerne, så de mange arbejdspladser fastholdes. Det understøtter udviklingen mod mere bæredygtig produktion, så vi stadig kan producere nogle af verdens bedste og mest klimaeffektive fødevarer."

Henover det seneste år er store politiske aftaler om landbruget landet i Bruxelles og København.

"Lige så vigtige som europæiske og danske landbrugsaftaler er, lige så meget betyder det for den enkelte danske bedrift, hvad der sker på rådhusene. Alt fra godkendelse af nybyggeri til velholdte vandløb og frugtbar dialog gennem sagsbehandlingerne er afgørende," forklarer Lone Andersen.

I kommunen er der stor glæde over prisen.

"Jeg vil gerne takke for den flotte pris. Den gør mig særligt stolt, fordi man har spurgt landmændene selv. Landbruget er utrolig vigtigt for vores kommune - og hele Danmark. Også derfor bør samarbejdet mellem erhvervet og myndigheder være helt i top," mener Lemvig-borgmester Erik Flyvholm (V).

Mere end 66 pct. af landmændene i Lemvig er i høj eller meget høj grad tilfredse med den service, de får i kommunen. Lemvig Kommune har med det flotte resultat af tilfredse landmænd distanceret sig selv fra landsgennemsnittet, hvor kun ca. 27 pct. af landmændene er tilfredse med den kommunale service.

"Kommunen må siges at være et forbillede for mange andre kommuner, når det kommer til at skabe gode rammevilkår for erhvervet. Der er tydeligvis inspiration at hente. Og jeg ved, at flere kommuner besøger Lemvig Kommune for at høre, hvordan det gode samarbejde mellem myndigheder og landmænd er opstået og konstant styrkes. Kommunens tilgang skal andre lære af," fastslår Lone Andersen.

Om rapporten:
Resultaterne er baseret på en online spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af videns-og innovationshuset SEGES. Der er indsamlet 1.500 interviews blandt danske landmænd i perioden 31. maj - 7. juni 2021. I undersøgelsen indgår kommuner, hvor mindst seks landmænd har besvaret spørgeskemaet, svarende til 63 ud af 98 kommuner. De frasorterede kommuner er primært hovedstadskommuner og bykommuner med begrænset eller ingen landbrugsproduktion, samt ø-kommunerne Læsø, Fanø, Ærø og Morsø.

Læs hele rapporten her

Seneste nyt fra lf.dk