Landbrug & Fødevarer lancerer PlanteVærket målrettet virksomheder

Interessen for plantebaserede fødevarer er stor, men vejen til at producere de nye produkter er ikke altid lige nem for fødevarevirksomhederne. Det skal ændre sig, og derfor skaber Landbrug & Fødevarer PlanteVærket.

Danske virksomheder har et stigende fokus på plantebaserede fødevarer. For at bakke op om de nye produktkategorier skaber Landbrug & Fødevarer nu et nyt netværk, som skal give virksomheder adgang til en lang række kompetencer inden for salgsfremme, lovgivning, forbrugeranalyser, sparring og netværk.

 - Vi oplever en stor efterspørgsel fra både nuværende medlemsvirksomheder og helt nye typer af virksomheder, som alle har store ambitioner på det plantebaserede område. Fælles for dem alle er, at de savner et sted, hvor man kan dele erfaringer og få adgang til nye kompetencer, siger Flemming Nør-Pedersen, konstitueret adm. direktør i Landbrug & Fødevarer.

 Helt konkret vil det nye PlanteVærket hjælpe både store og små virksomheder ind på markedet for plantebaserede fødevarer, ligesom der vil være adgang til rådgivning inden for lovgivning og kommunikation.

- Vi har de sidste par år arbejdet med plantebaserede fødevarer på forskellige måder og niveauer. Det er de erfaringer, som vi nu samler og bringer i spil. Netværket skal være relevant for både den store virksomhed, der allerede producerer fødevarer, og de iværksættere, som har en drøm om at skabe noget nyt. Selv den bedste ide kan desværre strande i bureaukrati og det store lovkompleks, der er på fødevareområdet. PlantenVærket skal hjælpe virksomhederne med at bane vejen, siger Lærke Kirstine Lund, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

 

Store muligheder for plantebaserede fødevarer

I en ny undersøgelse af danskernes syn på plantebaserede fødevarer er det hele 45 pct. af danskerne, der svarer, at de i fremtiden forventer at spise mere plantebaseret kost. Andelen er højest blandt de yngste forbrugere, men forventningen er, at danskerne i fremtiden gradvist vil spise flere plantebaserede fødevarer over en bred kam.

Og det er ikke kun i Danmark, at der er vækstpotentiale. Fødevaresektoren herhjemme har også en stor tradition for eksport til udlandet, og her ligger der også gode vækstmuligheder.

- Fødevaremarkedet er globalt, så vi konkurrerer med udenlandske spillere, der også kan se mulighederne på det danske og internationale marked. Derfor retter vi et fokus mod at hjælpe de lokale, danske producenter med at udvikle forretningen, siger Flemming Nør-Pedersen om formålet med PlanteVærket.

PlanteVærket afholder sit første møde mandag den 29. november på Axelborg i København. Det første møde omhandler rammerne for plantebaserede fødevarer og udfordringer og muligheder på området.

Fakta – PlanteVærket samler en lang række kompetencer og knowhow til glæde for både etablerede og nyopstartede virksomheder.

I netværket vil man som virksomhed få:

 • Adgang til stærke business-to-business netværk.
 • Adgang til markeds-og forbrugeranalyser.
 • Adgang til netværk indenfor både producent-og virksomhedsdelen
 • Adgang til netværk indenfor dagligvarehandlen og foodservice
 • Salgsfremmende markedsindsats både i Danmark og på eksportmarkeder
 • Viden om markedsføring og anprisninger
 • Adgang til Fødevarepartnerskabet for sundhed og klima 
 • Viden om Fødevarelovgivning
 • Adgang til kommunikations-samt kampagneekspertise
 • Synliggørelse af plantesektoren og enkelvirksomheders aktiviteter
 • Koordinering og finansiering af fælles aktiviteter

Seneste nyt fra lf.dk