Økologikongres 2021: Hvordan får vi dobbelt så meget økologi?

Konstant vækst og et politisk mål om en fordobling af økologien frem mod 2030 stiller store krav til fremtidens økologer. Derfor mødes økologiske landmænd og økologiinteresserede i disse dage til Økologikongres 2021 for at diskutere, hvordan de kan imødekomme morgendagens krav til økologien.

Der er fart på økologien. Flere landmænd vil producere økologiske fødevarer, det økologiske areal i Danmark vokser og økologi optager mere og mere plads på supermarkeders hylder. Samtidig har politikerne sat et mål om en fordobling af økologien frem mod 2030.

Der er derfor nok at tage fat på, når over 700 økologer, forskere, eksperter og andre økologiinteresserede mødes til Økologikongres i Vejle torsdag den. 25. november. Bag kongressen står Økologisk Landsforening, Innovationscenter for Økologisk Landbrug og Landbrug & Fødevarer.

- Samtidig med at den økologiske produktion skal vokse, så bliver der stillet nye faglige krav til de økologiske landmænd om eksempelvis en større selvforsyning og udfasning af importeret soja. Derfor skal vi udvikle os og blive dygtigere, så vi er parate til at imødekomme morgendagens krav til den økologiske fødevareproduktion, siger Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen, Landbrug & Fødevarer.

- Økologien er drevet af visionære mennesker, der har ambitioner om et mere bæredygtigt landbrug. Kongressen er en platform for alle økologer, der vil udveksle viden og tænke nyt i et spændingsfelt af viden og værdier. Økologien skal bygge på dét og på troværdighed, der er baseret på fakta og forskning. Summen er dette er nødvendig, når vi ser ind i en fremtid, hvor vi også skal tænke i mere selv- og lokalforsyning og robusthed. Økologi-kongressen danner rammen om alle os økologer, der vil ruste os til fremtidens udfordringer i landbruget. En økologisk fremtid, som jeg er meget optimistisk omkring, siger Per Kølster, formand, Økologisk Landsforening.

- Vi glæder os til at møde vore mange samarbejdspartnere på Økologikongressen og vise, hvad Innovationscenter for Økologisk Landbrug står for. Det er en god lejlighed til at give indblik i nogle af de faglige emner, vi arbejder med, og til at høre, hvad omverdenen forventer af os i fremtiden, siger Kirsten Holst, direktør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Både i Danmark, og inden for EU er der fokus på at øge selvforsyningsgraden inden for økologien. Det skal blandt andet ske via en større lokal produktion af protein, mere økologisk udsæd og en udfasning af konventionel gødning.

Derfor er de økologiske landmænd optagede af at finde nye veje til at blive mere selvforsynende med økologiske proteinafgrøder – både til foder, så de kan blive fri for import af soja, men også til at forsyne det voksende markedet for plantebaserede fødevarer. Her vil danske økologer nemlig rigtig gerne levere råvarerne.

Derfor har Økologikongres 2021 fokus på selvforsyning, lokalforsyning, robusthed og selvfølgelig fremtidens økologiske produktion.


Seneste nyt fra lf.dk